لزوم تسریع در بررسی مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

لزوم تسریع در بررسی مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
لزوم تسریع در بررسی مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ایسنا/کرمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس مجلس خواستار بررسی مصوبه دولت مبنی بر عدم اجرای افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» شد. به گزارش ایسنا محمدرضا پورابراهیمی در این نامه آورده […]

لزوم تسریع در بررسی مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

لزوم تسریع در بررسی مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

ایسنا/کرمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس مجلس خواستار بررسی مصوبه دولت مبنی بر عدم اجرای افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» شد.

به گزارش ایسنا محمدرضا پورابراهیمی در این نامه آورده است: جناب دکتر قالیباف به نظر میرسد مصوبه اخیر دولت مغایر با قانون و مقررات از جمله ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی کشور، قانون بودجه ۱۴۰۱ و نیز قوانین مرتبط با احکام برنامه ششم توسعه میباشد

وی در این نامه ادامه داد: بر این اساس تقاضا می شود با توجه به اهمیت موضوع بررسی این مصوبه را در هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» با تسریع زمانی در دستور کار قرار گیرد

وی افزوده است: با توجه به این مغایرت ها باید مصوبه دولت اصلاح شود تا مغایرت های مذکور احصا و سپس با انعکاس گزارش هیئت تطبیق به هیئت دولت اقدامات لازم از سوی رئیس جمهور برای اصلاح مصوبه اخیر هیئت وزیران در ارتباط با حقوق بازنشستگان سازمان تامی اجتماعی اجرایی گردد.

پورابراهیمی در این نامه آورده است: فارغ از مغایرت های مذکور با قوانین ذکر شده سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیر دولتی که باید تصمیمات مربوط به منابع و مصارف و تعهدات این سازمان در چهارچوب اختیارات ذینفعان سازمان مذکور که کارگران کارفرمایان و بازنشستگان هستند انجام گردد.

5/5 (2 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت