ماده ۱۷ آیین نامه توصیفی مدارس ابتدایی

ماده ۱۷ آیین نامه توصیفی مدارس ابتدایی
ماده ۱۷ آیین نامه توصیفی مدارس ابتدایی طبق ماده ۱۷ آیین نامه توصیفی :‌ ✅ برای دانش آموزی که با دلیل “موجه” در کمتر از ۸۰ درصد روزهای آموزشی حضور داشته است “وقفه تحصیلی” ثبت می شود. ⚠️ توجه فرمایید هم اکنون در سیدا وضعیت وقفه تحصیلی وجود ندارد و این وضعیت با کد ۱۲ […]

ماده ۱۷ آیین نامه توصیفی مدارس ابتدایی

ماده ۱۷ آیین نامه توصیفی مدارس ابتدایی
ماده ۱۷ آیین نامه توصیفی مدارس ابتدایی

طبق ماده ۱۷ آیین نامه توصیفی :‌

✅ برای دانش آموزی که با دلیل “موجه” در کمتر از ۸۰ درصد روزهای آموزشی حضور داشته است “وقفه تحصیلی” ثبت می شود.
⚠️ توجه فرمایید هم اکنون در سیدا وضعیت وقفه تحصیلی وجود ندارد و این وضعیت با کد ۱۲ قابل انتخاب است.

❌ اما اگر غیبت ها به صورت “غیر موجه” باشد یا اولیا با درخواست کتبی ترک تحصیل فرزند خود را تایید نمایند، باید برای وی “ترک تحصیلی” ثبت شود.

✅ ترک تحصیل قبل از نوبت اول به این صورت خواهد بود که :‌

۱️⃣ در وضعیت تحصیلی، عبارت “ترک تحصیل” برای دانش آموز مورد نظر انتخاب می گردد.

۲️⃣ برای وی در نوبت اول، نوبت دوم و شهریور هیچ نمره ای ثبت نمی شود و در مقابل هر درس عبارت ناتمام درج شده و وضعیت نهایی به صورت ترک تحصیل خواهد بود.

۳️⃣ دانش آموز سال تحصیلی بعد در همان پایه، باید به تحصیل مشغول شود اما وضعیت وی مردودی نخواهد بود و جزو مردودین مشغول به تحصیل حساب نمی شود.

✅ ترک تحصیل بعد از نوبت اول به این صورت خواهد بود که :‌

۱️⃣ در وضعیت تحصیلی، عبارت “ترک تحصیل” برای دانش آموز مورد نظر انتخاب می گردد.

۲️⃣ برای وی در نوبت اول نمرات مطابق حضور وی در کلاس درس ثبت می شود ولی برای نوبت دوم و شهریور هیچ نمره ای ثبت نمی شود و در مقابل هر درس عبارت ناتمام درج شده و وضعیت نهایی به صورت ترک تحصیل خواهد بود.

۳️⃣ دانش آموز سال تحصیلی بعد در همان پایه، باید به تحصیل مشغول شود اما وضعیت وی مردودی نخواهد بود و جزو مردودین مشغول به تحصیل حساب نمی شود.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت