مبلغ افزایش رتبه فرهنگیان

افزایش مبلغ حکم رتبه برای همکارانی که مشمول رتبه میشوند به طور تقریبی به قرار زیر است
مقدماتی به پایه حرفه ای از ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان
ارشد حرفه ای از۱۶۰تا۱۹۰هزار
خبره حرفه ای ۲۰۰ تا۲۵۰هزار
عالی حرفه ای ۳۶۰تا۴۴۰ هزار
توجه همکارانی که رتبه پایه میگیرند دو حکم دارند ابتدا حکم پایه حدود ۶۰ هزار و بعد حکم پایه حرفه ای حدود ۱۲۰ هزار تومان
توجه۲: این مبالغ به صورت تقریبی می باشد

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت