متن لایحه رتبه بندی معلمان که توسط هیئت دولت تصویب شد

متن لایحه رتبه بندی معلمان که توسط هیئت دولت تصویب شد هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش، به استناد بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، لایحه رتبه بندی حرفه‌ای معلمان را به شرح زیر تصویب نمود: ماده واحده به منظور ایجاد ساز و کار قانونی برای افزایش […]

متن لایحه رتبه بندی معلمان که توسط هیئت دولت تصویب شد

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش، به استناد بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، لایحه رتبه بندی حرفه‌ای معلمان را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده واحده
به منظور ایجاد ساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، ارتقاء صلاحیت‌هاث معلمی و متناسب‌سازی نظام پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان در وزارت آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی حرفه‌ای معلمان به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
الف) تعاریف:
در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
۱- وزارت: وزارت آموزش و پرورش
۲- معلم: فردی است که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی بر عهده دارد
۳- صلاحیت‌های معلمی: ترکیبی است از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت حرفه‌ای (اخلاقی و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارتهای تربیتی) که معلم می‌باید در جهت درک و عمل برای بهبود مستمر عملکرد خود و تأثیر بر دیگران آنها را کسب نموده و به کار بندد.
۱-۳) صلاحیت عمومی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل: باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده و پایبندی فرد را به قوانین و مقررات جامعه آشکار می‌سازد
۳-۲) صلاحیت تخصصی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های مرتبط با تسلط نسبی بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یادگیری و تدریس اثربخش، دستاوردها و نوآوری‌های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.
۳-۳) صلاحیت حرفه‌ای: مجموعه‌ای از شایستگی‌های حاصل از درهم تنیدگی و ادراک ترکیبی دانش تخصصی دانش تربیتی که امکان آموزش (تربیت) را در موقعیت آموزشی و تربیتی خاص فراهم می‌کند.
۴- شایستگی: صفات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های (دانش، نگرش و مهارت) مورد نیاز برای توفیق در عملکرد برتر؛
۵- سنجش صلاحیت: فرآیند مستمر گردآوری سازمان‌یافته اطلاعات، شواهد و مستندات مرتبط با شایستگی‌هیا کسب شده و نتایج عملکرد رقابتی معلم و بررسی آنها بر اساس سازوکارها، ملاک‎ها، معیارها و شاخص‌های مشخصی که توسط «هیئت‌های ممیزه موضوع بند (ک) این قانون تعیین و تصویب شده و توسط کانون‌های ارزیابی سنجیده می‎شود؛
۶- رتبه‌بندی: فرآیند تعیین رتبه‌های حرفه‎ای معلمان بر اساس نتایج ناشی از سنجش صلاحیت‌های معلمی؛
۷- گواهینامه صلاحیت معلمی: مدرکی است که بر اساس نتایج ناشی از سنجش صلاحیت‎های معلمی توسط وزارت صادر می‎گردد؛
۸- کانون‌های ارزیابی: مراکز تأیید صلاحیت شده دولتی و غیردولتی توسط وزارت که طی فرآیندی نظام‌دار و برمبنای شاخص‌ها و ابزارهای مورد تأیید نسبت به سنجش و ارزیابی صلاحیت‌هیا معلمی اقدام می‌کند؛
۹- تجربه: توانمندی‎هایی که در طول سال‎های خدمت و صرفاً در ارتباط با حرفه معلمی کسب شده است.
ب: این قانون در خصوص مشمولان طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان، شامل: آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت و مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی اجرا می‌شود.
ج: مفاد این قانون در یک دوره زمانی حداکثر سه ساله برای کلیه مشمولان به اجرا درمی‌آید.
د: شایستگی‌های مورد نیاز هر یک از صلاحیت‌های معلمی (عمومی، تخصصی و حرفه‌ای) به تفکیک رتبه و مصادیق رفتاری و معیارهای عملکردی و شیوه‌ها و ابزارهای سنجش و ارزیابی هر یک از آن‌ها توسط «هیئت ممیزه مرکزی» تعیین و در «شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت» تصویب می‌شود.
هـ: ورود به حرفه معلمی در وزارت (در مدارس دولتی و غیردولتی) منوط به کسب گواهینامه صلاحیت معلمی است. این گواهینامه پیش از ورود به حرفه معلمی صادر و در طول خدمت مشمولان، در مقاطع زمانی حداکثر پنج ساله به روزآوری می‌شود. ضوابط صدور و به روزآوری آن تابع ضوابطی است که به تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت می‌رسد.
و: مشمولان این قانون بر اساس شایستگی‌های کسب شده و نتایج عملکرد رقابتی حائز کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و تغییر مسیر شغلی (منوط به نیاز آموزش و پرورش و برخورداری از شرایط جذب) می‌شوند.
تبصره: تعیین تکلیف افرادی که شامل هیچ یک از موارد مذکور در این بند نمی‌شوند، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت می‌رسد.
ز: ورود به رتبه بندی با حداقل دو سال تجربه معلمی و کسب شایستگی‌های لازم با رتبه (یک) آغاز و کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم توقف در رتبه قبلی و کسب شایستگی‌های ذی‌ربط خواهد بود.
ح: مشمولان بر اساس مدرک و رشته تحصیلی، سنوات تجربه معلمی، امتیازات ناشی از شایستگی‌های کسب شده و عملکرد رقابتی در حیطه‌های آموزشی، تربیتی، پژوهشی و فرهنگی در یکی از رتبه‌های ۱

(یک) تا (پنج) قرار می‌گیرند.
ط: در ازای احراز هر یک از رتبه‌های پنج‌گانه: به ترتیب ضرایب: ۰.۵، ۰.۹، ۱.۳، ۱.۷ و ۲.۱ در امتیازات شغل و شاغل ضرب و تحت عنوان «فوق‌العاده خاص» در حقوق و مزایای مشمولان اعمال شده و کسور بیمه بازنشستگی شامل آن می‌گردد.
ی: وزارت موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان و نیز نحوه صدور «گواهینامه صلاحیت معلمی» را تدوین و به تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت برساند.
ک: ساختار اجرایی رتبه‌بندی، شامل: هیئت ممیزه مرکزی، هیئت‌های ممیزه استانی و کارگروه‌های تخصصی شهرستان/ منطقه/ ناحیه می‌باشد و ترکیب اعضا و شرح وظایف آن‌ها، به تصویب «شورای راهبری توسعه مدیریت» وزارت می‌رسد.
ل: دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون را از مرحله سنجش و ارزیابی صلاحیت‌های معلمی تا برقراری «فوق‌العاده خاص» به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
م: آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ، با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی


  1. Notice: Undefined variable: comment_ID in /home/apahkam1/public_html/wp-content/themes/apahkam/includes/class/ratings.php on line 292

    سلام تکلیف دانشجومعلمان چیست اگر تبصره ای نباشد عملا این بنده خداها در ۳۰سال خدمت به رتبه۵میرسند که معقول نیست چون ۴سال ابتدا برای این عزیزان حساب نمیشود

    به این نظر امتیاز بده

  2. Notice: Undefined variable: comment_ID in /home/apahkam1/public_html/wp-content/themes/apahkam/includes/class/ratings.php on line 292

    سلام با این خساستی که دولت نسبت به معلمان مظلوم دارد فقط از اين طرح استفاده سیاسی وتبلیغاتی صورت میگیرد واگر چندر غازی هم اضافه کنند با تورم بالا ی سیصد درصد عملاً هیچ گره ای از کار معلمان باز نمیکند اینها اگر راست میگویند قیمت مرغ و تخم مرغ وروغن وغیره را تنظیم کنند اصلا تورم بیارن پایین معلمان احتیاجی به ساز و نقاره شما دم به دم در تلویزیون و رادیو و روزنامه ها و رسانه ها ندارد

    به این نظر امتیاز بده
پشتیبانی سایت