مدارس نوبت عصر شهرستان پلدختر تعطیل شد

مدارس نوبت عصر شهرستان پلدختر تعطیل شد

مدارس نوبت عصر شهرستان پلدختر تعطیل شد
مدارس نوبت عصر شهرستان پلدختر تعطیل شد ⛈⛈تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری لرستان و با توجه به فعالیت سامانه بارشی در شهرستان پلدختر و آب گرفتگی شدید معابر در مناطق مختلف شهری و روستایی، کلیه مدارس ابتدایی نوبت عصر در شهرستان پلدختر تعطیل و فعالیت آموزشی در فضای مجازی و شبکه شاد انجام می پذیرد./ایرنا

مدارس نوبت عصر شهرستان پلدختر تعطیل شد
⛈⛈تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری لرستان و با توجه به فعالیت سامانه بارشی در شهرستان پلدختر و آب گرفتگی شدید معابر در مناطق مختلف شهری و روستایی، کلیه مدارس ابتدایی نوبت عصر در شهرستان پلدختر تعطیل و فعالیت آموزشی در فضای مجازی و شبکه شاد انجام می پذیرد./ایرنا

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت