مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام مسکن ملی

🔴مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام مسکن ملی 🔻بارگذاری تصویر کارت ملی متقاضی 🔻 بارگذاری تصویر شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل 🔻 بارگذاری تصویر گواهی سرپرستی در صورت ضرورت 🔻 بارگذاری تصویر سند مالکیت برای متقاضیان دارای زمین 🔻 بارگذاری تصویر گواهی سابقه سکونت در شهر محل تقاضا در پنج سال اخیر به […]

🔴مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام مسکن ملی

🔻بارگذاری تصویر کارت ملی متقاضی

🔻 بارگذاری تصویر شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل

🔻 بارگذاری تصویر گواهی سرپرستی در صورت ضرورت

🔻 بارگذاری تصویر سند مالکیت برای متقاضیان دارای زمین

🔻 بارگذاری تصویر گواهی سابقه سکونت در شهر محل تقاضا در پنج سال اخیر به شرح موارد زیر:
🔸 گواهی اشتغال به کار متقاضی
🔸 گواهی تحصیل فرزندان
🔸 مدارک مربوط به محل تولد متقاضی یا همسر یا فرزندان بالای ۵ سال
🔸 جواز کسب شاغلین صنوف برای متقاضی یا همسر
🔸سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا همسر
🔸 گواهی اشتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا همسر
🔸 گواهی مبنی بر پرداخت مستمری بگیران و بازنشستگان

♦️کدملی موجر و اطلاعات کدپستی و قبض برق محل سکونت استیجاری از الزامات می باشد.

 

سایت ثبت نام مسکن

2/5 (1 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت