مهم

جزییات بخشنامه ☄️خبر مهم قابل توجه دبیران آموزگاران معلمان مدیران. … کسانیکه سابقه قبل از استخدام سربازی دارند و قبل از سال ۱۳۶۹ سابقه تربیت معلم در اسرع وقت جهت پرداخت بدهی بازنشستگی به امور اداری مراجعه کنند. درصورت مراجعه نکردن . عواقب آن با ذینفع می باش 0/5 (0 نظر)

جزییات بخشنامه
☄️خبر مهم

قابل توجه
دبیران
آموزگاران

معلمان
مدیران.

کسانیکه سابقه قبل از استخدام سربازی دارند

و قبل از سال ۱۳۶۹ سابقه تربیت معلم
در اسرع وقت جهت پرداخت بدهی بازنشستگی به امور اداری مراجعه کنند. درصورت مراجعه نکردن . عواقب آن با ذینفع می باش

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت