میزان تقریبی مبلغ افزایش حقوق فرهنگیان درسال۹۷ اعلام شد

میزان تقریبی مبلغ افزایش حقوق فرهنگیان درسال۹۷ اعلام شد

میزان افزایش ۲۰% حقوق کارمندان در سال ۹۷ (غیر رسمی)

میزان دریافتی سال ۹۷
درصد افزایش حقوق ومبلغ آن بصورت تقریبی

در سال ۱۳۹۷ اعلام شد
_____________
? ۱۵۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
۱۸ درصد
۳۶۰۰۰۰ تومان
___________
۲۰۰۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
۱۷ درصد
۳۶۰۰۰۰ الی ۴۲۵۰۰۰ تومان
___________
تا۳۰۰۰۰۰۰تومان
۱۶ درصد
۴۰۰۰۰۰ الی ۴۸۰۰۰۰ تومان
___________
۳۰۰۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰۰۰تومان
۱۵ درصد
۴۵۰۰۰۰ الی ۵۲۴۰۰۰ تومان
___________
۳۵۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰۰ تومان
۱۴ درصد
۴۹۰۰۰۰ الی ۵۶۰۰۰۰ تومان
___________
۴۰۰۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰۰ تومان
۱۳درصد
۵۲۰۰۰۰ الی ۵۸۵۰۰۰ تومان
_________
۴۵۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰۰ تومان
۱۲ درصد
۵۴۰۰۰۰ الی ۶۰۰۰۰۰ تومان
_______________
منبع امور اداری

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت