نامه ۱۱۴ نماینده مجلس خطاب به دکتر روحانی تقاضای اعمال مدرک

نامه ۱۱۴ نماینده مجلس خطاب به دکتر روحانی تقاضای اعمال مدرک

نامه  ۱۱۴ نماینده مجلس خطاب به دکتر روحانی رئیس محترم جمهور در مورد تقاضای اعمال بیش از یکبار مدرک تحصیلی معلمان ۰/۵ (۰ نظر)

نامه  ۱۱۴ نماینده مجلس خطاب به دکتر روحانی رئیس محترم جمهور در مورد تقاضای اعمال بیش از یکبار مدرک تحصیلی معلمان

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت