نام دوره های ضمن خدمت در اردیبهشت برگزار می شود

دوره های ضمن‌خدمت فعال

شماره یک ? د خدمت مدرسه آماده مدیریت بحران
✅کد دوره ۹۹۵۰۵۹۳۰ ۱۶ساعت
✅مخصوص مدارس دولتی و غیر دولتی شهر تهران و شهرستان های تهران
✅مهلت ثبت نام تاتاریخ۱۲ اردیبهشت
سایت ثبت نام
Ltms.medu.ir
?شماره دو ضمن خدمت آینده پژوهی

✅کد دوره: ۹۱۴۰۱۴۴۱ و ۳۲ ساعت
✅شامل استان فارس
✅ثبت نام تا ۲۱اردیبهشت
✅آزمون دوره ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت

سایت ثبت نام

? شماره ۳ دوره تربیت در #پرتو عبادت
✅۹۹۵۰۶۲۱۷✅کددوره
شامل همه فرهنگیان کل کشور

مدت ۲۴ ساعت
ثبت نام دوره ضمن خدمت از ۱۲ تا۱۸ اردیبهشت
Ltms.medu.ir

منتظر فعال شدن باشید

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت