نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت اعلام شد

نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت اعلام شد

نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت اعلام شد هاشمی نظری از اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۱۳۹۹ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی خبرداد. سعید هاشمی نظری رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت خبر داد و گفت:نتایج اولیه آزمون استخدام قراردادی دانشگاه های علوم […]

نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت اعلام شد
هاشمی نظری از اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۱۳۹۹ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی خبرداد.

سعید هاشمی نظری رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت خبر داد و گفت:نتایج اولیه آزمون استخدام قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی که در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۹۹ برگزار شد، بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قرار گرفته است.

هاشمی نظری بیان کرد:داوطلبان هریک از دستگاه ها پس از دریافت نتیجه آزمون، در صورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی شدگان برای بررسی مدارک باشند، باید برای اقدامات بعدی به آدرس سایت اینترنتی دستگاه مورد نظر مراجعه و براساس توضیحات مندرج در سایت، اقدام کنند.
پذیرفتگان دستگاه های اجرایی به کجا مراجعه کنند؟

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی بیان کرد:همچنین داوطلبان شرکت کننده در مشاغل دارای مصاحبه تخصصی که در جدول مشاغل آگهی مشخص شده اند (فوریت های پزشکی و نگهبان) می رساند پس از بررسی مدارک، واجدین شرایط برای اطلاع از تاریخ شرکت در مصاحبه می بایست مجددا به سایت اینترنتی دستگاه مربوطه مراجعه کنند.

هاشمی نظری با اشاره به تغییر زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت اظهار کرد:به دلیل تعداد زیاد ثبت نام کنندگان و رشته های شغلی و ضرورت رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به تعویق افتاده بود.

لینک اعلام نتایج:https://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=22
آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۲۴ مهر برگزار شد

وی ادامه داد:افزون بر این در برخی از شهرستان ها تعداد داوطلبان ثبت نامی برای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی بیش از انتظار بود و باتوجه به شیوع بیماری کرونا در کشور باید در این شهرستان ها حوزه امتحانی تعیین می شد، به همین دلیل امکان ویرایش حوزه امتحانی برای داوطلبان آزمون استخدامی فراهم شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی بیان کرد:با موافقت اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، زمان برگزاری آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی که پیش از این قرار بود ۱۴ شهریور ماه برگزار شود، به تعویق افتاد و آزمون در روز پنج شنبه مورخ ۲۴ مهر ۹۹ در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
ثبت نام ۴۳ هزار نفر در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از تعداد ثبت نام کنندگان آزمون استخدامی وزارت بهداشت خبر داد و گفت:۴۳ هزار و ۳۷۰ نفر در آزمون استخدام قراردادکار معین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ثبت نام کرده و به منظور رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامتی کلیه داوطلبان، افرادی که مبتلا به بیماری کرونا بودند از سایر داوطلبان جدا شدند و در فضای مجزا امتحان دادند.

رئیس مرکز سنجش پزشکی بیان کرد:آزﻣﻮن اﻧﺴﺎنی اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺮاردادی ﻛﺎر ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰشکی اراک، اردﺑﻴﻞ، اروﻣﻴﻪ، اﺳﺪآﺑﺎد، اﺳﻔﺮاﻳﻦ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻟﺒﺮز، اﻫﻮاز، اﻳﺮان، اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ، اﻳﻼم، آﺑﺎدان، ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺠﻨﻮرد، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻬﺒﻬﺎن، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم، ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ، ﺟﻬﺮم، ﺟﻴﺮﻓﺖ، ﺧﻠﺨﺎل، ﺧﻤﻴﻦ، ﺧﻮی، ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰیستی و توانبخشی، دزﻓﻮل، رﻓﺴﻨﺠﺎن، زاﻫﺪان، زﻧﺠﺎن، ﺳﺎوه، ﺳﺒﺰوار، ﺳﺮاب، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻴﺮﺟﺎن، ﺷﺎﻫﺮود، ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، شهیدبهشتی، ﻗﺰوﻳﻦ، ﻛﺎﺷﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، ﮔﺮاش، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﻨﺎﺑﺎد، ﮔﻴﻼن، ﻻرﺳﺘﺎن، ﻣﺮاﻏﻪ، ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻠﺐ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎیی، ﻣﺸﻬﺪ، ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻳﺎﺳﻮج، ﻳﺰد و ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ ۲۴ مهر ماه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

شرایط عمومی شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی شامل اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی، داشتن تابعیت ایرانی، عدم وجود هر گونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی از جانب مراجع قضایی و ذی صلاح، تعهد به قانون اساسی، داوطلبان نباید جزو نیرو های بازخرید خدمت و بازنشسته دستگاه های اجرایی باشند، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات، داشتن شرایط جسمی و روانی و توانایی انجام کار مورد نظر (به تایید شورای طب کار یا کمیسیون پزشکی موسسه)، عدم سابقه محکومیت جزایی موثر و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان بود.

شرایط اختصاصی شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی حداقل سن ۱۸ سال برای شغل بهیاری و حداقل سن ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام برای سایر مشاغل و برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی، حداکثر ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، حداکثر ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و بالاتر، ضوابط و قوانین پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بود.

مشمولین قانون مذکور در رشته های دارای طرح اجباری در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گذرانند، در صورت قبولی لازم است گواهی انصراف از طرح را از دانشگاه محل تحصیل خود در زمان بررسی مدارک تحویل دهند.

به گفته سیدکامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در این آزمون جذب و به کارگیری می شوند و رشته های مورد نیاز شامل پزشک متخصص و عمومی، گروه پرستاری، فوریت های پزشکی، ماما، مشاغل بهداشتی، مشاغل درمانی و همچنین رشته شغل های اداری، مالی، آموزشی و فرهنگی هستند.

چقدر این خبر مفید بود؟ راضی هستید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد امتیاز: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت