نحوه اعتراض به نمره هوشمندسازی ضمن خدمت

همکاران محترم با سلام و احترام فراگیران محترم دوره هوشمند سازی فراگیرانی که نسبت به نمره خود در سامانه هوشمند سازی اعتراض دارند برای پیگیری بیشتر امور و بررسی دقیق تر درخواست می گردد یک پیغام با فرمت زیر را به پشتیبانی هوشمند سازی hoosh_admin@ ارسال نمایند. ——————- نام و نام خانوادگی : کد پرسنلی […]

همکاران محترم
با سلام و احترام
فراگیران محترم دوره هوشمند سازی
فراگیرانی که نسبت به نمره خود در سامانه هوشمند سازی اعتراض دارند برای پیگیری بیشتر امور و بررسی دقیق تر درخواست می گردد یک پیغام با فرمت زیر را به پشتیبانی هوشمند سازی hoosh_admin@ ارسال نمایند.
——————-
نام و نام خانوادگی :
کد پرسنلی :
شماره تلفن همراه :
نمره ثبت شده هوشمند سازی : ( اگر نمره ای ثبت نشده لطفا در این بخش چیزی ننویسید )
متن اعتراض به صورت مختصر :
معاونت برنامه ریزی آموزش منابع انسانی

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت