نحوه شکایت کارگر از کارفرما درصورت عدم افزایش ۵۷ درصدی حقوق

نحوه شکایت کارگر از کارفرما درصورت عدم افزایش ۵۷ درصدی حقوق
نحوه شکایت کارگر از کارفرما درصورت عدم افزایش ۵۷ درصدی حقوق 🔰 توفیقی رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار: 🔻اگر کارفرمایی مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران را اجرا نکند کارگران می توانند به (سامانه جامع روابط کار) دفتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و شکایت خود را ثبت کنند. تا در آنجا به […]

نحوه شکایت کارگر از کارفرما درصورت عدم افزایش ۵۷ درصدی حقوق

🔰 توفیقی رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

🔻اگر کارفرمایی مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران را اجرا نکند کارگران می توانند به (سامانه جامع روابط کار) دفتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و شکایت خود را ثبت کنند. تا در آنجا به شکایت کارگر رسیدگی شود.

🔻 اما توصیه می‌کنم کارگران اگر تشکل صنفی دارند این کار را به آنها بسپارند و یا اگر تشکل صنفی ندارند، به تشکلات استانی خود مراجعه و به بازرسین تشکلات استانی اطلاع دهند و درخواست کنند تا در مقام مدعی العموم به این موضوع ورود کنند.

🔻تشکلات استانی این آمادگی را دارند در مقام مدعی العموم نحوه اجرای صحیح این موضوع را پیگیری کرده و نتیجه را به کارگر اعلام کنند.
🔻در نهایت اگر از طریق تشکلات به نتیجه نرسیدند خود با مراجعه به سامانه روابط کار اقدام کنند.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید