نحوه محاسبه احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۳

نحوه محاسبه احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۳

نحوه محاسبه احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۳ ✅ ابتدا امتیاز مقابل اقلام ذیل را در عدد [۴۸۲۹] ضرب نمائید : ✓ حق شغل. ✓ حق شاغل.• ✓ فوق العاده مدیریت. ✓ فوق العاده ایثارگری بند (۲) ماده (۶۸) ✓ فوق العاده سختی کار. ✓ فوق العاده شغل. ❗️درضمن بابت […]

نحوه محاسبه احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۳

✅ ابتدا امتیاز مقابل اقلام ذیل را در عدد [۴۸۲۹] ضرب نمائید :
✓ حق شغل.
✓ حق شاغل.•
✓ فوق العاده مدیریت.
✓ فوق العاده ایثارگری بند (۲) ماده (۶۸)
✓ فوق العاده سختی کار.
✓ فوق العاده شغل.
❗️درضمن بابت [سنوات خدمت] و [تجربه] در یکسال گذشته بر حسب مدرک تحصیلی و همچنین ساعات دوره های آموزشی طی شده به امتیازات حق شاغل افزوده خواهد شد.
۲️⃣ تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای موصوف به دوقلو در حکم، [بدون تغییر] باقی می ماند.
۳️⃣ [۳۰۰۰] امتیاز ترمیم حقوق، صرفا در عدد (۴۸۲۹) ضرب شده و در یک ردیف مستقل درج میشود و همچنین در محاسبه سایر اقلام پرداختی محاسبه نمیشود.
۴️⃣ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا نیز بر اساس ضریب محرومیت و درجه بدی آب و هوای محل خدمت بر مبنای
[حقوق ثابت] محاسبه خواهد شد.

۵ نحوه محاسبه فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری :
«حقوق ثابت[حق شغل+فوق العاده مدیریت+حق شاغل] + فوق العاده ایثارگری+ فوق العاده سختی کار+فوق العاده شغل+ بندهای دوقلو»ضربدر درصد تعیین شده براساس رتبه شغلی که سقف آن در حال حاضر برای آموزش و پرورش ۲۸ درصد می باشد.

۶️⃣ نحوه محاسبه فوق العاده رتبه بندی معلمان :
مجموع امتیازات شغل، شاغل و فوق العاده شغل مندرج در حکم کارگزینی ضربدر درصد رتبه مربوطه
✓ آموزشیار معلم ۴۵٪
✓ مربی معلم ۵۵٪
✓ استادیارمعلم ۶۵٪
✓ دانشیارمعلم ۷۵٪
✓ استاد معلم ۹۰٪
۷️⃣ امتیاز کمک هزینه عائله مندی و امتیاز حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده (فرهنگیان صد و بیست)خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده مذکور تعیین میگردد :
۲۹۰۰×۴۸۲۹=[۱۴۰۰۴۱۰۰]
۱۷۸۰×۴۸۲۹=[۸۵۹۵۶۲۰]
🔸برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد اضافه میشود :
۲۹۰۰×٪۳۰=۳۷۷۰×۴۸۲۹=[۱۸۲۰۵۳۳۰]
۱۷۸۰×٪۳۰=۲۳۱۴×۴۸۲۹=[۱۱۱۷۴۳۰۶]
۸-حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان
[صد میلیون ریال] تعیین میشود.
و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد حقوق بگیران به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (صدمیلیون ریال) با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱-۲-) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳» در احکام درج میشود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه میشود.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت