نحوه محاسبه مقرری ماه اول در فیش حقوقی

نحوه محاسبه مقرری ماه اول در فیش حقوقی
نحوه محاسبه مقرری ماه اول در فیش حقوقی🌷 🌴 مقرری ماه اول به وجوهی اطلاق می شود که در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی (آزمایشی به رسمی) و یا افزایش حقوق و مزایا از حقوق مستقیم برداشت و حساب صندوق بازنشستگی واریز می شود. ۱️⃣ در دو حالت حقوق و مزایا مشمول مقرری ماه اول می […]

نحوه محاسبه مقرری ماه اول در فیش حقوقی🌷

🌴 مقرری ماه اول به وجوهی اطلاق می شود که در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی (آزمایشی به رسمی) و یا افزایش حقوق و مزایا از حقوق مستقیم برداشت و حساب صندوق بازنشستگی واریز می شود.

۱️⃣ در دو حالت حقوق و مزایا مشمول مقرری ماه اول می شود.
۱-تبدیل وضعیت استخدامی (آزمایشی به رسمی)
۲-افزایش حقوق و مزایا

۲️⃣ مبلغ فوق از حساب مشترکین صندوق بازنشستگی کسر می گردد ولی مشترکین صندوق تامین اجتماعی مقرری ماه اول ندارند.

۳️⃣ ۵ بند از حکم کارگزینی مشمول مقرری ماه اول نمی باشد.
۱- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته
۲- فوق العاده بدی آب و هوا
۳-کمک هزینه عائله مندی
۴-کم هزینه اولاد
۵-سایر

۴️⃣ همکاران عضو صندوق بازنشستگی حکم تطبیق رتبه ها به تاریخ ۹۸۰۷۰۱ اعمال شد. افزایش اولین ماه (مهر) به حساب صندوق واریز می شود. جهت محاسبه مقرری شان از مبلغ افزایش حقوق، فوق العاده های بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته از جمع افزایش کسر گردد.
مقرری ماه اول= افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی – (فوق العاده بدی آب و هوا + فوق العاده کمتر توسعه یافته)

۵️⃣ سیستم حسابداری آموزش و پرورش به طور هوشمند عمل می نماید بدین صورت کسی در ماه مهر حکم افزایش حقوق خورده باشد مقرری کسر شده باشد و ماه بعد لغو شود این مقرری بلافاصله قابل عودت نیست تا اینکه در اولین حکم و یا حکم های افزایشی بعدی تا سقف مقرری حکم کارگزینی از همکار کسر نمی گردد.

۶️⃣ وضعیت یا تبدیل وضعیت های زیر مقرری ماه اول ندارند.
۱- وضعیت استخدامی های آزمایشی، پیمانی، قراردادی
۲- تبدیل وضعیت پیمانی به آزمایشی و بالعکس، قراردادی به پیمانی

۷️⃣ تبدیل وضعیت استخدامی همکار از (آزمایشی به رسمی) مشترک صندوق تامین اجتماعی مقرری ماه اول ندارد.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت