نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱

نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱

نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱
نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱      نرخ بیمه شخص ثالث، هر ساله توسط شورای عالی بیمه، تعیین می گردد. مهم ترین عامل در تعیین آن، نرخ دیه اعلام شده از سوی قوه قضاییه می باشد. با توجه به افزایش ۳۷ درصدی نرخ دیه در سنوات گذشته که به طبع آن، نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش می […]

نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱

 
نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱
نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱
 
 نرخ بیمه شخص ثالث، هر ساله توسط شورای عالی بیمه، تعیین می گردد. مهم ترین عامل در تعیین آن، نرخ دیه اعلام شده از سوی قوه قضاییه می باشد. با توجه به افزایش ۳۷ درصدی نرخ دیه در سنوات گذشته که به طبع آن، نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش می یابد، پیش بینی می شود، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ ، نسبت به سال گذشته، ۳۷ درصد افزایش داشته باشد.

برخی عقود و قراردادها همچون بیع و اجاره، ریشه در قواعد فقهی داشته و از گذشته با زندگی مردم کشور ما عجین بوده اند. با توجه به پیشرفت جوامع، برخی دیگر از قراردادها، با توجه به تغییرات زندگی مدرن و نیازهای دنیای امروز، به نظام حقوقی کشور ما وارد شده اند. قرارداد بیمه، نمونه ای از این قراردادها می باشد.

بیمه، دارای انواع مختلفی بوده و بیمه شخص ثالث، یکی از اقسام آن می باشد. در این نوع از بیمه، بیمه گر، ملزم به جبران خسارات وارد شده از سوی وسیله نقلیه بیمه شده، به اشخاص ثالث است. این نوع از بیمه، در حال حاضر، از مقررات ( قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث، در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ) تبعیت می کند.از آنجا که نرخ بیمه شخص ثالث، هر ساله متفاوت بوده و با توجه به نرخ دیه، تعیین و اعلام می گردد، ضروری است تا از جدول نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱ و مبلغ قیمت انواع بیمه ۱۴۰۱ مطلع بود.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، به توضیح جدول نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱ در انواع خودرو بپردازیم. اما پیش از آن، در مورد مفهوم بیمه شخص ثالث، صحبت نموده و در مورد نحوه تعیین نرخ بیمه شخص ثالث و نرخ آن در سال ۱۴۰۱ توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود.

بیمه شخص ثالث چیست؟

در مقدمه، توضیح دادیم که بیمه شخص ثالث، از انواع بیمه است و به موجب آن، بیمه گر، ملزم به جبران خسارات وارد شده، از سوی وسیله نقلیه بیمه شده به اشخاص ثالث می باشد. همچنین، اشاره کردیم که این نوع از بیمه، در حال حاضر، از مقررات ( قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث، در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ) تبعیت می کند. به طور کلی، هر عقد و قرارداد، دارای سه رکن اصلی بوده که این سه رکن عبارتند از، دو طرف اصلی قرارداد و موضوع قرارداد. عقد بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سه رکن آن عبارتند از :

۱- بیمه گرها مانند بیمه ملت، عبارت است از شرکت بیمه ای که در ازاء دریافت حق بیمه، متعهد به جبران خسارات مورد تعهد می باشد.

۲- بیمه گذار، یعنی شخصی که حق بیمه را پرداخت کرده و در ازاء آن، مشمول خدمات بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه گر می گردد.

۳- موضوع قرارداد بیمه، که همان مال یا منفعتی بوده که بیمه گر، متعهد به جبران خسارت واد شده بر آن بوده و یا می تواند مسئولیت بیمه گذار به جبران خسارت وارد شده باشد که این جبران خسارت از سوی بیمه گر، تعهد می شود.

در بیمه شخص ثالث نیز با ارکانی مشابه آنچه گفته شد، مواجه می باشیم. بیمه گرها، مانند شرکت بیمه سرمد، همان شرکت بیمه ای هستند که متعهد به جبران خسارات وارد شده از ناحیه خودرو بیمه شده می شوند. بیمه گذار، مالک خودرو بوده که اقدام به انعقاد قراداد بیمه نموده و موضوع بیمه، جبران خسارات وارد شده از ناحیه خودرو بیمه شده می باشد.

اما علت نام گذاری این بیمه به شخص ثالث به چه دلیل است؟ در این نوع خاص از قرارداد بیمه، بیمه گذار ، شخص اول قرارداد است، شرکت بیمه ای، شخص دوم یا ثانی قراداد بیمه می باشد.  در این قرارداد، شرکت بیمه، ملزم است که در صورت وقوع حادثه، خسارات ناشی شده از وسیله نقلیه به اشخاصی را جبران کند که طرف قرارداد بیمه نبوده، بلکه نسبت به آن قرارداد، فرد خارجی و ثالث محسوب می شوند.

پس از توضیح در خصوص بیمه شخص ثالث، در ادامه، قصد داریم، درباره  جدول نرخ بیمه شخص ثالث صحبت کنیم و مبلغ قیمت انواع بیمه ۱۴۰۱ در خصوص شخص ثالث را بگوییم.

نرخ بیمه شخص ثالث هر سال چگونه تعیین می شود؟

در قسمت قبل، توضیح دادیم که بیمه شخص ثالث چیست و طرفین آن، چه کسانی می باشند. در این قسمت، قصد داریم، درباره جدول نرخ بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱، صحبت کنیم. هر ساله شورای عالی بیمه، نرخ جدید حق بیمه شخص ثالث و مبلغ قیمت انواع بیمه ۱۴۰۱ را اعلام می کند. اما، شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که نرخ بیمه شخص ثالث هر سال چگونه تعیین می شود؟ به عبارت دیگر، چه عامل یا عواملی، در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث از سوی شورای عالی بیمه، تاثیرگذار می باشند؟

در پاسخ به این سوال، می توان گفت که هر ساله، شرکت های بیمه ای، با توجه به چند عامل، همانند آمار مربوط به تصادفات و میزان خسارات وارده و هزینه های مربوط به اداره شرکت بیمه ای مربوطه، مانند هزینه پرسنل استخدامی، نرخی را به شورای عالی بیمه پیشنهاد داده که تا حد مکان هزینه ها و درآمد آن ها را تراز نماید.

اما، به جرات می توان گفت که مهم ترین عامل موثر بر تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، نرخ دیه می باشد. به موجب ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث: « حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون، در بخش خسارت ‌بدنی، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام … می باشد …» نرخ دیه ای که هر ساله، از سوی قوه قضاییه اعلام می شود، حداقل تعهدات شرکت های بیمه ای را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه، بر نرخ بیمه شخص ثالث نیز اثرگذار می باشد.

شایان ذکر است، در نهایت، پس از اعلام نرخ دیه هر سال و درصد افزایش آن، توسط رئیس قوه قضائیه، شورای عالی بیمه، در مورد این نرخ های پیشنهادی، تصمیم گیری کرده و نرخ واحدی را به عنوان نرخ بیمه شخص ثالث سالانه، اعلام می کند که تمامی متقاضیان این بیمه، ملزم به پرداخت نرخ اعلامی، از سوی شورای عالی بیمه می باشند.

نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱

در بخش قبل، توضیح دادیم که مهم ترین عامل تاثیرگذار بر نرخ بیمه شخص ثالث، نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه می باشد که در این نرخ دیه، دستورات لازم، در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام نیز صادر می گردد. پس از صحبت در خصوص عوامل تاثیر گذار بر نرخ دیه، در این قست، قصد داریم، نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ را بررسی کنیم.

با توجه به افزایش ۳۷ درصدی نرخ دیه در سنوات گذشته که به طبع آن، نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش می یابد، پیش بینی می شود، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ ، نسبت به سال گذشته، ۳۷ درصد افزایش داشته باشد و برای وسایل نقلیه، از مبلغ ۱۹٫۳۷۵٫۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۳٫۰۹۰٫۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود. در ادامه، می توانید جدول حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو در سال ۱۴۰۱ را که بر اساس حق بیمه سال گذشته و پیش بینی های موجود، طراحی شده است را ملاحظه نمایید:

نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱
وسیله نقلیه نوع وسیله نقلیه حق بیمه ( ریال )
سواری کمتر از ۴ سیلندر ۱۹٫۳۷۵٫۰۰۰
پیکان، پراید و سپند ۲۲٫۹۴۳٫۰۰۰
سایر ۴ سیلندرها ۲۶٫۹۷۱٫۰۰۰
بیش از ۴ سیلندر ۳۰٫۱۸۴٫۰۰۰
بارکش با ظرفیت تا ۱ تن ۲۳٫۷۳۵٫۰۰۰
بیش از ۱ تن تا ۳ تن ۲۸٫۵۸۰٫۰۰۰
بیش از ۳ تن تا ۵ تن ۳۶٫۱۷۶٫۰۰۰
بیش از ۵ تن تا ۱۰ تن ۴۶٫۳۴۸٫۰۰۰
بیش از ۱۰ تن تا ۲۰ تن ۵۳٫۹۳۳٫۰۰۰
بیش از ۲۰ تن ۵۷٫۱۵۹٫۰۰۰
اتوکار ( استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس ) ۷ نفر با احتساب راننده ۵۵٫۵۵۴٫۰۰۰
۹ نفر با احتساب راننده ۵۷٫۱۵۹٫۰۰۰
ون با ظرفیت ۱۰ نفر با احتساب راننده ۵۷٫۷۹۶٫۰۰۰
مینی بوس ۱۶ نفره با احتساب راننده ۷۱٫۰۵۴٫۰۰۰
اتوبوس ۲۱ نفره با احتساب راننده و کمک ۷۳٫۸۰۷٫۰۰۰
اتوبوس ۲۷ نفره با احتساب راننده و کمک ۱۰۸٫۸۳۸٫۰۰۰
اتوبوس ۴۰ نفره با احتساب راننده و کمک ۱۳۶٫۹۳۳٫۰۰۰
اتوبوس ۴۴ نفره با احتساب راننده و کمک ۱۴۵٫۳۲۱٫۰۰۰
موتور سیکلت گازی ۴٫۸۱۰٫۰۰۰
دنده ای یک سیلندر ۵٫۸۷۶٫۰۰۰
۲ سیلندر و به بالا ۶٫۴۵۵٫۰۰۰
دنده ای دارای سه چرخ یا سایدکار ۶٫۹۴۲٫۰۰۰
سایر کشاورزی ۹٫۹۴۵٫۰۰۰
راه سازی و ساختمانی ۱۴٫۲۰۸٫۰۰۰
حمل زباله و خیابان پاک کن ها ۲۳٫۰۹۰٫۰۰۰

گاهی در تصادفات، میزان خسارت وارده، بیشتر از تعهدات بیمه گر می باشد، در این صورت زیان دیده می بایست برای دریافت بقیه خسارت خود، اقدام به طرح دعوای خسارت نماید. نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، در مقاله زیر به طور کامل، مورد توضیح قرار گرفته است که علاقه مندان می توانند، به مطالعه آن بپردازند.

۱

نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ چه میزان می باشد؟


نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ برای خودروهای مختلف متفاوت بوده که به طور کلی نسبت به سال قبل افزایش داشته و در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.

عوامل موثر در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث چه عواملی هستند؟


عوامل متعددی در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث موثر می باشند که نرخ دیه تعیینی مهم ترین آن ها بوده

بیمه شخص ثالث چیست؟


در مقدمه، توضیح دادیم که بیمه شخص ثالث، از انواع بیمه است و به موجب آن، بیمه گر، ملزم به جبران خسارات وارد شده، از سوی وسیله نقلیه بیمه شده به اشخاص ثالث می باشد

چقدر این خبر مفید بود؟ راضی هستید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۳ / ۵. تعداد امتیاز: ۲

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت