نقش مستقیم دولت روحانی در سقوط بورس از نگاه دیوان محاسبات

نقش مستقیم دولت روحانی در سقوط بورس از نگاه دیوان محاسبات
نقش مستقیم دولت روحانی در سقوط بورس از نگاه دیوان محاسبات 🔹 دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ از ترک فعل دولت روحانی در سقوط بورس خبر داد. 🔹 بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تأخیر و تعلل (۳) ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ ۱.۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق […]

نقش مستقیم دولت روحانی در سقوط بورس از نگاه دیوان محاسبات

🔹 دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ از ترک فعل دولت روحانی در سقوط بورس خبر داد.

🔹 بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تأخیر و تعلل (۳) ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ ۱.۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شده‌ی مربوط به خرید و فروش سهام در سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه­ از مصادیق ترک فعل بوده است./نود اقتصادی

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت