نقل انتقالات دانلود 94سال

نقل انتقالات دانلود ۹۴سال

شيوه نامه   نقل انتقالات ۹۴ در لينك زير به  اداره كل استانها  ارسال شده است. ضمنا هر استاني بعدا ز  تغييرات  در اصل بخشنامه  در هفته هاي آتي به مناطق و شهرستانها ارسال  خواهد شد.

دانلود شيوه نامه نقل انتقالات۹۴

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت