نکاتی درخصوص نقل و انتقال درون استانی (شهرتهران)

ثبت نام نقل وانتقال فرهنگیان از این ماه
نکاتی درخصوص نقل و انتقال درون استانی (شهرتهران) ۱ -نقل و انتقال همکاران متقاضی فرهنگی بین مناطق ۱۹ گانه شهر تهران خواهد بود. ۲ -سامانه ثبت نامه profile.medu.ir می باشد. ۳ -انتقال به سایر مناطق بر اساس عـدم نیاز در منطقه مبـدا و نیاز در منطقه مقصـد و با تائید اداره کل آموزش و پرورش […]

نکاتی درخصوص نقل و انتقال درون استانی (شهرتهران)

۱ -نقل و انتقال همکاران متقاضی فرهنگی بین مناطق ۱۹ گانه شهر تهران خواهد بود.

۲ -سامانه ثبت نامه profile.medu.ir می باشد.

۳ -انتقال به سایر مناطق بر اساس عـدم نیاز در منطقه مبـدا و نیاز در منطقه مقصـد و با تائید اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران خواهد بود.

۴ -متقاضـیان انتقال در صورت انصراف از انتقال پس از موافقت منطقه مقصد و تائید اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران می تواننـد از انتقـال خود انصـراف دهنـد. عـدم مراجعه افراد پس از اعلام نتیجه انتقالات به منطقه مقصـد غیبت تلقی می شود و منطقه مبدا مجوز بکارگیری مجدد این نیروها را ندارد.

۵ -ثبت اطلاعات همکاران در سامانه فوق الذکر از تاریخ۱۴۰۰/۳/۱ لغایت ۱۴۰۰/۳/۳۱ انجام می گیرد.

۶ -ثبت اطلاعات و تکمیل فرم امتیاز بندی و بارگذاری مدارک و مستندات در سامانه profile.medu.ir توسط متقاضی انجام می شود و غیر حضوری و اینترنتی خواهد بود.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت