نکات مهم بخشنامه بازنشستگی فرهنگیان در سال ۱۳۹۷ اعلام شد

نکات مهم بخشنامه بازنشستگی فرهنگیان در سال ۱۳۹۷ اعلام شد

نکات مهم بخشنامه بازنشستگی فرهنگیان در سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

 

بخشنامه بازنشستگی عادی طبق ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری واصل گردید .به محض ارسال آن به مدارس براساس تاریخ مشخص شده همکارانی که دارای شرایط ذیل هستند جهت دریافت فرم درخواست و تکمیل پرونده به اموراداری مراجعه نمایند .

۱_ کلیه افرادی که دارای سی سال سابقه خدمت می باشند.(ادامه خدمت دارندگان مدرک فوق لیسانس و بالاتر تا ۳۵ سال بلا مانع خواهد بود. )
۲_ خانم ها یی که حداقل ۲۵سال سابقه دارند .(در صورتی که مازاد باشند و در آن رشته حق التدریس وجود نداشته باشد و شورای برنامه ریزی ناحیه هم موافقت نماید.)
۳_ آقایانی که حداقل ۲۵سال سابقه و ۶۰ سال سن دارند .(در صورتی که مازاد باشند و در آن رشته حق التدریس وجود نداشته باشد و شورای برنامه ریزی ناحیه هم موافقت نماید.)
۴_ همکارانی که ۶۵ سال سن و۲۵ سال سابقه دارند به اجبار بازنشسته می شوند.
۵_ همکاران شاغل در اداره که در شش ماهه اول سال سی سال خدمت آنها تکمیل می شود از از مهر ماه بازنشسته خواهند شد.
۶_کسانی که می خواهند بازنشستگی آنها به سال ۹۸ موکول گرددو هنوز فرم تعویق بازنشستگی را تکمیل ننموده اند در اسرع وقت به اموراداری مراجعه نمایند.
۷_ هیچ گونه مجوزی برای بازنشستگی کمتر از۲۵ سال وجود ندارد.

منبع کارشناس امور اداری

www.apahkam.ir

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت