نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل نقص فنی به طور موقت خاموش شد.

موقت نیروگاه اتمی بوشهر از شبکه برق سراسری
نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل نقص فنی به طور موقت خاموش و از شبکه سراسری برق خارج شد. به نقل از سازمان انرژی اتمی، به دنبال بروز نقص فنی در نیروگاه بوشهر و پس از اطلاع قبلی یک روزه به وزارت نیرو، این نیروگاه بطور موقت خاموش و از شبکه سراسری برق خارج شد. بدیهی […]

نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل نقص فنی به طور موقت خاموش و از شبکه سراسری برق خارج شد.

به نقل از سازمان انرژی اتمی، به دنبال بروز نقص فنی در نیروگاه بوشهر و پس از اطلاع قبلی یک روزه به وزارت نیرو، این نیروگاه بطور موقت خاموش و از شبکه سراسری برق خارج شد.

بدیهی است پس از رفع نقص فنی و ظرف چند روز آینده این نیروگاه مجدداً به شبکه سراسری برق خواهد پیوست.

منبع مطلع:هیچ اتفاق خاصی در نیروگاه نیفتاده و صرفاً یک ارور در ژنراتور نیروگاه مشاهده شده که با توجه به در اولویت بودن ایمنی در نیروگاه برای رفع این ارور دست به کار شده‌ایم. نیروگاه را شات‌داون کرده تا به امید خدا نیروهای فنی در طول دو سه روز آینده این مشکل را برطرف کنند. این فرد بسیار مطلع اطمینان خاطر داد که هیچ مسئله مهمی روی نداده و اوضاع آرام و نیروگاه به صورت کامل در امنیت به سر می برد.

منبع خبر گزاری مهر

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت