همسان سازی رفاهیات کارمندان

همسان سازی رفاهیات کارمندان

همسان سازی
کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم کارمندان ما از نظر حقوق دریافتی در وضع مناسبی به سر نمی‌برند و با این پنج سال هم تحت فشار قرار می‌گیرند لذا رای مجلس به این طرح منفی است و با طرح بازنشستگی براساس میانگین پنج سال آخر خدمت موافقت نمی‌کند. رفاهیات برای همه کارمندان همسان‌سازی می‌شود،روز گذشته […]

کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم

کارمندان ما از نظر حقوق دریافتی در وضع مناسبی به سر نمی‌برند و با این پنج سال هم تحت فشار قرار می‌گیرند لذا رای مجلس به این طرح منفی است و با طرح بازنشستگی براساس میانگین پنج سال آخر خدمت موافقت نمی‌کند.

رفاهیات برای همه کارمندان همسان‌سازی می‌شود،روز گذشته شورای حقوق و دستمزد جلسه داشت و در این جلسه مطرح شد که همه دستگاه‌های دولتی و شرکتی باید حقوق‌هایشان را مناسب‌سازی کنند و حتی رفاهیاتشان هم هماهنگ شود و در مناسبت‌ها و اعیاد به کارکنان همه دستگاه‌ها هدایایی تعلق گیرد و رفاهیات فقط مختص به برخی دستگاه‌ها و نهادهایی که دارای وضعیت مالی خوبی هستند

پیگیر هستیم تا این همسان‌سازی اتفاق بیفتد و همه کارمندان از امتیاز هزینه غذا، سفر، مسکن و… که مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در قانون بودجه تعیین شده، بهره‌مند شوند.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت