واریز حقوق فروردین ماه

واریز حقوق فروردین ماه

زمان واریز حقوق فروردین ماه شاغلین ۹۷

پرداخت حقوق فروردین ماه۹۷ شاغلین رسمی و پیمانی آموزش وپرورش ، بصورت نظام هماهنگ ( پایا ) از امشب درسطح کشور آغاز خواهد شد.
انشالله تمامی استان ها تا ساعت ۲۴ و به مرور واریز خواهد شد.
۱۳۹۷/۰۱ /۳۰

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت