واکنش سخنگوی کمیسیون آموزش درباره مطلب رتبه بندی (نوبخت)

واکنش سخنگوی کمیسیون آموزش درباره رتبه بندی آموزش و پرورش و فرصت‌های از دست رفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نسبت به مطلبی که رئیس سازمان برنامه بودجه درباره موضوع رتبه بندی معلمان در صفحه مجازی خود بیان کرده، واکنش نشان داد. طرح رتبه بندی معلمان به گزارش خبرنگار [...]

واکنش سخنگوی کمیسیون آموزش درباره رتبه بندی

آموزش و پرورش و فرصت‌های از دست رفته
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نسبت به مطلبی که رئیس سازمان برنامه بودجه درباره موضوع رتبه بندی معلمان در صفحه مجازی خود بیان کرده، واکنش نشان داد.
طرح رتبه بندی معلمان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، پس از انتشار مطلبی از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره رتبه بندی معلمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی که عنوان کرده بود “با ابراز مجدد قدرشناسی خود نسبت معلمان عزیز برای ترمیم رتبه‌بندی معلمان آن چه را که در محدوده اختیارات هم بود و قولی که برای پیگیری و اجرای آن داده بودم انجام دادند اما مسئولان مستقیم اجرای آن نظر دیگری دارند”؛ اخباری با عنوان «رتبه‌بندی معلمان منتفی شد» منتشر شد که سخنگوی کمیسیون آموزش در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده است.

سیدحمایت میرزاده در رابطه با این مطلب طی یادداشتی در ۱۴ بند توضیحاتی ارائه کرده که متن آن به شرح ذیل است:

۱٫دراول اسفندآموزش وپرورش بایدترتیبی اتخاذ می نمود که باحفظ رتبه بندی درقالب فوق العاده ویژه ویاهرعنوان دیگرامتیازات فصل دهم را برای همه معلمان اجرامی نمود که متاسفانه بدون اینکه کسی بگوید به دست خودرتبه بندی راقربانی نمود.

۲٫احکام رتبه بندی رابرای بازنشستگان اول مهر ۹۸می توانستند صادروسپس پرونده بازنشستگان را به مورداجرا می گذاشتند،که متاسفانه این کار را نکردند اگرچه الان هم دیرنیست واز نظر برنامه وبودجه وسازمان بازنشستگی مخالفتی درجلسه مربوطه دیده نشد.

۳٫اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان را به جهت تصویب قانون واعتبار مربوطه دربودجه ۹۹ ازاول فروردین عملیاتی نمایند که نکردند.

۴٫ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه مجوز اجرای رتبه بندی را درهشتم اردیبهشت۹۹ مکتوب ابلاغ نمودند وقراربودحداکثرتاآخرهفته معلم احکام مربوطه را صادرفرمایند که فرصت راازدست دادند.

۵٫ برای اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان مجددا قانون در بیست ونهم اردیبهشت ۹۹ وضع شدحالا ببینیم چه سرنوشتی خواهدداشت.

۶٫برای نیروهای بلاتکلیف بادوشرط نیاز واخذ آزمون قانون وضع شد تادست آموزش وپرورش بازباشدتعلل زیاد باعث مصوبه دیگر درمجلس وافزایش مشکلات وایجاد انتظارات به حق فراوان که روز به روز هم بیشترمی شودوبی برنامه بودن آموزش وپرورش.

۷٫عدم پی گیری جدی و رعایت اولویت درپرداخت مطالبات براساس تاریخ بدهی به فرهنگیان.

۸٫ عدم استفاده از ظرفیت های کمیسیون آموزش وفراکسیون فرهنگیان و مجلس درحل مشکلات تربیت معلم، کنکور، مدارس خاص طبقاتی ، تشکیل سازمان نظام معلمی،حذف کتب به اصطلاح کمک درسی و … که موانع اصلی عدم اجرایی سندتحول بنیادین هستند.

۹٫بی توجهی به مشکلات بازنشستگان شریف فرهنگی ونداشتن برنامه برای این مهم.

۱۰٫عدم تبدیل تهدید کرونا به فرصتی برای نشان دادن فداکاری ومظلومیت معلمان وبرخورد طلبکارانه بافرهنگیان درهفته معلم وتحمیل هزینه فراوان اینترنت،گوشی و…. به بهانه شبکه تحمیلی شاد.

۱۱٫عجله در بازگشایی مدارس درماه مبارک رمضان قبل از دانشگاهها همان عجله ای که در زمان جنگ دوساعت اضافه کاری بدون مزد راتابه امروز تحمیل فرهنگیان نموده است.

۱۲٫عدم حضورفعال برای همراهی درمجلس وکمیسیون تخصصی جهت اخذمصوبه های قانونی به نفع معلمان

۱۳٫تقویت شائبه عدم تمایل به اقداماتی که منافع کادراداری مربوطه دروزارت درآن دیده نشود.باصدور ۲۴ ساعته احکام امتیازات فصل دهم دراول اسفند علیرغم نداشتن اعتبار وتعلل درمباحثی چون رتبه بندی و…..

۱۴٫کوتاه سخن اینکه اگر تادیروز ریشه مشکلات آموزش وپرورش را درعدم توجه نظام، اولویت ندادن دولت ،کم لطفی برنامه وبودجه و…..می دانستیم امروز بااطمینان وباکمال تاسف بایدعرض کنم به علت ذینفع نبودن یاعدم احساس مسوولیت یاعدم آشنایی برخی پشت میزنشینان سطوح مختلف تصمیم گیری درستاد های موازی ومتعدد آموزش وپرورش ازواقعیت های مدارس و…. حکایت درد بی درمان فرهنگیان فعلا باقی است.
آموزش و پرورش و فرصت‌های از دست رفته
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نسبت به مطلبی که رئیس سازمان برنامه بودجه درباره موضوع رتبه بندی معلمان در صفحه مجازی خود بیان کرده، واکنش نشان داد.
طرح رتبه بندی معلمان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، پس از انتشار مطلبی از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره رتبه بندی معلمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی که عنوان کرده بود “با ابراز مجدد قدرشناسی خود نسبت معلمان عزیز برای ترمیم رتبه‌بندی معلمان آن چه را که در محدوده اختیارات هم بود و قولی که برای پیگیری و اجرای آن داده بودم انجام دادند اما مسئولان مستقیم اجرای آن نظر دیگری دارند”؛ اخباری با عنوان «رتبه‌بندی معلمان منتفی شد» منتشر شد که سخنگوی کمیسیون آموزش در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده است.

سیدحمایت میرزاده در رابطه با این مطلب طی یادداشتی در ۱۴ بند توضیحاتی ارائه کرده که متن آن به شرح ذیل است:

۱٫دراول اسفندآموزش وپرورش بایدترتیبی اتخاذ می نمود که باحفظ رتبه بندی درقالب فوق العاده ویژه ویاهرعنوان دیگرامتیازات فصل دهم را برای همه معلمان اجرامی نمود که متاسفانه بدون اینکه کسی بگوید به دست خودرتبه بندی راقربانی نمود.

۲٫احکام رتبه بندی رابرای بازنشستگان اول مهر ۹۸می توانستند صادروسپس پرونده بازنشستگان را به مورداجرا می گذاشتند،که متاسفانه این کار را نکردند اگرچه الان هم دیرنیست واز نظر برنامه وبودجه وسازمان بازنشستگی مخالفتی درجلسه مربوطه دیده نشد.

۳٫اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان را به جهت تصویب قانون واعتبار مربوطه دربودجه ۹۹ ازاول فروردین عملیاتی نمایند که نکردند.

۴٫ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه مجوز اجرای رتبه بندی را درهشتم اردیبهشت۹۹ مکتوب ابلاغ نمودند وقراربودحداکثرتاآخرهفته معلم احکام مربوطه را صادرفرمایند که فرصت راازدست دادند.

۵٫ برای اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان مجددا قانون در بیست ونهم اردیبهشت ۹۹ وضع شدحالا ببینیم چه سرنوشتی خواهدداشت.

۶٫برای نیروهای بلاتکلیف بادوشرط نیاز واخذ آزمون قانون وضع شد تادست آموزش وپرورش بازباشدتعلل زیاد باعث مصوبه دیگر درمجلس وافزایش مشکلات وایجاد انتظارات به حق فراوان که روز به روز هم بیشترمی شودوبی برنامه بودن آموزش وپرورش.

۷٫عدم پی گیری جدی و رعایت اولویت درپرداخت مطالبات براساس تاریخ بدهی به فرهنگیان.

۸٫ عدم استفاده از ظرفیت های کمیسیون آموزش وفراکسیون فرهنگیان و مجلس درحل مشکلات تربیت معلم، کنکور، مدارس خاص طبقاتی ، تشکیل سازمان نظام معلمی،حذف کتب به اصطلاح کمک درسی و … که موانع اصلی عدم اجرایی سندتحول بنیادین هستند.

۹٫بی توجهی به مشکلات بازنشستگان شریف فرهنگی ونداشتن برنامه برای این مهم.

۱۰٫عدم تبدیل تهدید کرونا به فرصتی برای نشان دادن فداکاری ومظلومیت معلمان وبرخورد طلبکارانه بافرهنگیان درهفته معلم وتحمیل هزینه فراوان اینترنت،گوشی و…. به بهانه شبکه تحمیلی شاد.

۱۱٫عجله در بازگشایی مدارس درماه مبارک رمضان قبل از دانشگاهها همان عجله ای که در زمان جنگ دوساعت اضافه کاری بدون مزد راتابه امروز تحمیل فرهنگیان نموده است.

۱۲٫عدم حضورفعال برای همراهی درمجلس وکمیسیون تخصصی جهت اخذمصوبه های قانونی به نفع معلمان

۱۳٫تقویت شائبه عدم تمایل به اقداماتی که منافع کادراداری مربوطه دروزارت درآن دیده نشود.باصدور ۲۴ ساعته احکام امتیازات فصل دهم دراول اسفند علیرغم نداشتن اعتبار وتعلل درمباحثی چون رتبه بندی و…..

۱۴٫کوتاه سخن اینکه اگر تادیروز ریشه مشکلات آموزش وپرورش را درعدم توجه نظام، اولویت ندادن دولت ،کم لطفی برنامه وبودجه و…..می دانستیم امروز بااطمینان وباکمال تاسف بایدعرض کنم به علت ذینفع نبودن یاعدم احساس مسوولیت یاعدم آشنایی برخی پشت میزنشینان سطوح مختلف تصمیم گیری درستاد های موازی ومتعدد آموزش وپرورش ازواقعیت های مدارس و…. حکایت درد بی درمان فرهنگیان فعلا باقی است.

4.5/5 ( 4 نظر )
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

  1. وقتی دولت و وزارت هیچ گوش شنوایی ندارند‌ کار خودشون رو انجام می دن چه فایده ای داره؟

    به این نظر امتیاز بده
پشتیبانی سایت