وضعیت سهام عدالت متوفیان به مرحله فنی رسید

سود سهام عدالت امسال ۲ برابر پرداخت می شود + سود هر فرد
🔴 وضعیت سهام عدالت متوفیان به مرحله فنی رسید 🔰حسنلو، معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی 🔻اکنون در حال برگزاری جلسات فنی با مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه هستیم که بتوانیم پیاده سازی‌های فنی را تا آخر شهریور انجام دهیم 0/5 (0 نظر)

🔴 وضعیت سهام عدالت متوفیان به مرحله فنی رسید

🔰حسنلو، معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

🔻اکنون در حال برگزاری جلسات فنی با مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه هستیم که بتوانیم پیاده سازی‌های فنی را تا آخر شهریور انجام دهیم

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید