پایان مهلت خودارزیابی معلمان و ارزیابی تیم شناسایی مدرسه

پایان مهلت خودارزیابی معلمان و ارزیابی تیم شناسایی مدرسه مدیران محترم واحدهای آموزشی 1. پیرو اطلاعیه‌ی شماره‌ی 17، مهلت بررسی و امتیازدهی به عملكرد معلمان شركت‌كننده در فرایند خودارزیابی، هم‌چنین معلمانی كه احتمالا خود با مشورت اعضای تیم شناسایی مدرسه به لیست افزوده‌اید، ساعت 24:00 یك‌شنبه، 1399/12/17 به پایان خواهد رسید. مستدعی‌است به‌دلیل ضیق وقت […]

پایان مهلت خودارزیابی معلمان
و ارزیابی تیم شناسایی مدرسه

مدیران محترم واحدهای آموزشی

1. پیرو اطلاعیه‌ی شماره‌ی 17، مهلت بررسی و امتیازدهی به عملكرد معلمان شركت‌كننده در فرایند خودارزیابی، هم‌چنین معلمانی كه احتمالا خود با مشورت اعضای تیم شناسایی مدرسه به لیست افزوده‌اید، ساعت 24:00 یك‌شنبه، 1399/12/17 به پایان خواهد رسید. مستدعی‌است به‌دلیل ضیق وقت و عدم امكان تمدید مهلت مذكور، به‌علاوه جلوگیری از تضییع حقوق همكاران، ضمن هماهنگی با اعضای تیم مربوطه، در ارزیابی عملكرد همكاران تسریع فرمایید.

2. با توجه به این‌كه معلمان رابط استثنایی نیز مشمول برنامه هستند، در صورت داشتن چنین معلمانی، جهت شركت آنان در فرایند خودارزیابی، اطلاع‌رسانی فرمایید.

3. مهلت شركت در فرایند خودارزیابی برای معلمان گرامی تا ساعت 24:00 شنبه، 1399/12/16 خواهد بود.

5/5 (1 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت