پرداخت حق‌التدریس تثبیت و تعمیق یادگیری دوره کرونا؛ به‌زودی

پرداخت حق‌التدریس تثبیت و تعمیق یادگیری دوره کرونا؛ به‌زودی

پرداخت
پرداخت حق‌التدریس تثبیت و تعمیق یادگیری دوره کرونا؛ به‌زودی 👤سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: 🔹برگزاری کلاس‌ها تحت عنوان “تثبیت و تعمیق یادگیری” در کرونا باعث تقویت دانش آموزان شد. ما این را جزو حق التدریس می‌دانیم؛ حق التدریس اسفند ۱۴۰۱ به بعد عادی معلمان را در فاصله شهریور و اواخر مهر صفر کردیم. به زودی […]

پرداخت حق‌التدریس تثبیت و تعمیق یادگیری دوره کرونا؛ به‌زودی

👤سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

🔹برگزاری کلاس‌ها تحت عنوان “تثبیت و تعمیق یادگیری” در کرونا باعث تقویت دانش آموزان شد. ما این را جزو حق التدریس می‌دانیم؛ حق التدریس اسفند ۱۴۰۱ به بعد عادی معلمان را در فاصله شهریور و اواخر مهر صفر کردیم. به زودی تثبیت کرونا را هم پرداخت می‌کنیم.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت