تغییر سمت و دوره تحصیلی

تغییر سمت و دوره تحصیلی

برگشت به صفحه اصلی

به منظور بهبود ساماندهی نیروی انسانی ، ترغیب و ایجاد انگیزه ، و هدایت کارکنان به ارتقا سطح علمی و افزایش بهره وری آنان به پیوست شرایط و ضوابط تغییر رشته شغلی و دوره تحصیلی اعلام می گردد. همکاران متقاضی حداکثر تا پایان وقت اداری روز 31/01/94 نسبت به تکمیل و ارائه نمون برگ درخواست به کارشناسی امور اداری اقدام نمایند. شایسته است مدیران مدارس با توجه به محدود بودن زمان ، به هر نحو به تمام همکاران اطلاع رسانی نمایند، بدیهی است مسئولیت عدم توجه به این امر بر عهده ی مدیر مدرسه و خود شخص می باشد.

الف: شرایط عمومی

1- داشتن حکم استخدام پیمانی یا رسمی – قطعی (افراد با استخدام آزمایشی نمی توانند متقاضی شوند)
2- داشتن مدرک تحصیلی مطلوب و مربوط به رشته ی شغلی مورد تقاضا
3- وصول تاییدیه ی گزینش برای تغییر رسته ی شغلی
4- وصول تاییدیه ی گزینش برای تغییر رشته ی شغلی از آموزشی به پرورشی

ب: شرایط اختصاصی

1- تغییر دوره و رشته شغلی بر اساس نیاز و عدم نیاز انجام می پذیرد . بنابراین اشتغال در رشته ی شغلی و دوره ی تحصیلی مورد تقاضا مشروط به عدم نیاز در دوره اولیه و نیاز در دوره تحصیلی جدید می باشد.

2- با هر مدرک تحصیلی فقط یک بار امکان تغییر سمت وجود دارد.
3- همکارانی که از 01/01/87 به بعد استخدام شده اند،نمی توانند متقاضی تغییر سمت شوند.
4- تغییر سمت و یا دوره ی تحصیلی مراقبین سلامت مدارس و معلمین تربیت بدنی و آموزگاران (عادی و استثنائی)و دبیران دوره اول متوسطه ، با داشتن هر نوع مدرک تحصیلی و هر میزان سابقه خدمت به دلیل نیاز ممنوع می باشد.
5- در دوره متوسطه ی دوم به دلیل عدم نیاز ، به نیروی برادر و خواهر در هیچ رشته ای نیاز نمی باشد.
6- تغییر سمت و دوره ی تحصیلی همکاران شاغل در مدارس استثنائی (به استثناء آموزگاران و دبیران متوسطه اول) به عادی و بلعکس با توجه به شرایط و رعایت نیاز و عدم نیاز بلامانع است.
7- در رشته مشاوره به نیروی خواهر نیاز نمی باشد.
8- تغییر رشته ی شغلی از آموزشی به پرورشی (مربی امور تربیتی و مشاور تحصیلی)با داشتن شرایط ذیل و رعایت مفاد این دستور العمل مجوز معاونت پرورشی اداره کل ، بلامانع است.

– سنوات خدمت کمتر از 20 سال
– موفقیت در مصاحبه و داشتن توانایی لازم
– داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته ی مطلوب و مربوط و یا گروه درسی روانشناسی و علوم تربیتی

9- افرادی که در دوره های مختلف تحصیلی (به استثناء آموزگاران) موفق به اخذ مدرک فوق دیپلم و بالاتر در رشته های فنی می شوند ، در صورت عدم نیاز به وجود آنان در دوره ی فعلی و نیاز در دوره متوسطه (فنی و حرفه ای و کاردانش)و مجوز اداره ی فنی و حرفه ای اداره کل ، می توانند متقاضی تغییر سمت یا دوره ی تحصیلی شوند .
10- کارکنانی که به استاد بخشنامه ی 230/ا/د سال 58 در مشاغل اداری مشغول به کار هستند ، با رعایت این دستور العمل و پس از اخذ مجوز از امور اداری و تشکیلات اداره کل ، می توانند درخواست تغییر رشته شغلی و یا دوره ی تحصیلی نمایند.
11- تغییر سمت و یا رشته ی شغلی همکاران متقاضی اشتغال در سمت انبار دار مشروط به داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم و برابر مقررات بلامانع است .
12- همکاران خدمات به دلیل نیاز شدید به نیروی خدماتی نمی توانند متقاضی تغییر سمت شوند .
13- به دلیل اینکه موافقت یا تغییر رشته ی شغلی و یا دوره ی تحصیلی به منزله ی نیاز در دوره ی تحصیلی جدید در اداره ی محل خدمت متقاضی می باشد، لذا انتقال موقت و یا دائم افرادی که موفق به تغییر سمت یا دوره ی تحصیلی می شوند ، تا 3 سال تحصیلی ممنوع می باشد.

همکاران محترم شرایط و ضوابط را به دقت مطالعه نموده و در صورت داشتن شرایط ، نسبت به تکمیل فرم درخواست ، اقدام و تا پایان وقت اداری وز 31/01/94 به کارشناسی امور اداری و تشکیلات ارسال نمایند.
توجه 1 : در فرم درخواست سابقه ی خدمت تا تاریخ 31/6/94 نوشته شود.
توجه 2: به درخواست هایی که پس از مهلت مقرر به امور اداری ارسال گردد، به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت