۵ماه حق التدریس مهرتابهمن ماه۱۴۰۱ تاشنبه پنجم فروردین جزییات خبر

۵ماه حق التدریس مهرتابهمن ماه۱۴۰۱ تاشنبه پنجم فروردین جزییات خبر

🔵۵ماه حق التدریس مهرتابهمن ماه۱۴۰۱ تاشنبه پنجم فروردین وشاید قبل از پنجم واریزخواهدشد. 🔅درتماس امروز دوم فروردین۱۴۰۲ بامعاونت پشتیبانی وزارت۵ماه حق التدریس مهرتابهمن ماه۱۴۰۱ تاشنبه پنجم فروردین وشاید قبل از پنجم واریزخواهدشد. درتماس امروز دوم فروردین۱۴۰۲ بامعاونت پشتیبانی وزارت: 🔅اعتبار ۵ ماه حق التدریس شاغلین روز ۲۸ اسفند به حساب وزارت واریز شد. اما به […]

🔵۵ماه حق التدریس مهرتابهمن ماه۱۴۰۱ تاشنبه پنجم فروردین وشاید قبل از پنجم واریزخواهدشد.

🔅درتماس امروز دوم فروردین۱۴۰۲ بامعاونت پشتیبانی وزارت۵ماه حق التدریس مهرتابهمن ماه۱۴۰۱ تاشنبه پنجم فروردین وشاید قبل از پنجم واریزخواهدشد.

درتماس امروز دوم فروردین۱۴۰۲ بامعاونت پشتیبانی وزارت:

🔅اعتبار ۵ ماه حق التدریس شاغلین روز ۲۸ اسفند به حساب وزارت واریز شد. اما به علت انجام کارهای مربوط به حقوق فرصت انجام پرداخت کارهای حق التدریس فراهم نشد والان درحال انجام کارهای مربوط به آن هستیم که در دو سه روزآینده و نهایتاً تا شنبه ۵ فروردین به حساب همکاران واریز خواهدشد.

همچنین کسری حقوق آن دسته ازهمکارانی که به دلیل خطاهای محاسباتی رخ دادبادستور سازمان برنامه وبودجه هفته آینده پرداخت خواهدشد و برای معوقات رتبه بندی هم منتظر جلسه و دستور دولت هستیم که اگربه توافق برسند باهم و با معوقه کسری حقوق  اسفندهمکاران واریز خواهدشد.:

اعتبار۵ماه حق التدریس شاغلین روز۲۸ اسفند به حساب وزارت واریزشداما به علت انجام کارهای مربوط به حقوق فرصت انجام پرداخت کارهای حق التدریس فراهم نشد والان درحال انجام کارهای مربوط به آن هستیم که در دو سه روزآینده و نهایتاً تا
شنبه ۵فروردین به حساب همکاران واریز خواهدشد.

همچنین کسری حقوق آن دسته ازهمکارانی که به دلیل خطاهای محاسباتی رخ دادبادستور سازمان برنامه وبودجه هفته آینده پرداخت خواهدشد وبرای معوقات رتبه بندی هم منتظر جلسه و دستور دولت هستیم که اگربه توافق برسند باهم وبا معوقه کسری حقوق  اسفندهمکاران واریز خواهدشد.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت