💢احتمال استخدام ۳۰ هزار نیروی #سرایدار_خدمتگزار

💢احتمال استخدام ۳۰ هزار نیروی #سرایدار_خدمتگزار

💢احتمال استخدام ۳۰ هزار نیروی #سرایدار_خدمتگزار
💢احتمال استخدام ۳۰ هزار نیروی #سرایدار_خدمتگزار 🔹معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش درباره استخدام نیرو‌های سرایدار مدارس گفت: 🔹در آموزش و پرورش بیش از ۳۰ هزار نیروی سرایدار کمبود داریم که علت آن اینست که سالهاست به این کمبود توجه نشده است. 🔹 با سازمان اداری و استخدامی درباره استخدام حداقل ۳۰ […]

💢احتمال استخدام ۳۰ هزار نیروی #سرایدار_خدمتگزار

🔹معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش درباره استخدام نیرو‌های سرایدار مدارس گفت:

🔹در آموزش و پرورش بیش از ۳۰ هزار نیروی سرایدار کمبود داریم که علت آن اینست که سالهاست به این کمبود توجه نشده است.

🔹 با سازمان اداری و استخدامی درباره استخدام حداقل ۳۰ هزار نیروی سرایدارخدمتگزار مکاتباتی انجام شده و درخواست ارسال شده است که به محض دریافت مجوز این امر انجام خواهد شد.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت