💢واکنش رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به پایین بودن دریافتی برخی از معلمان

💢واکنش رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به پایین بودن دریافتی برخی از معلمان

🔹 با این قانون معلمان ضمن تقلیل ساعات آموزشی از چهل و چهار ساعت به سی ساعت کل حداقل تعیین شده وزارت کار را دریافت خواهند کر 🔹رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در قانون بازنگری مدارس غیردولتی، گفت: ۰/۵ (۰ نظر)

🔹 با این قانون معلمان ضمن تقلیل ساعات آموزشی از چهل و چهار ساعت به سی ساعت کل حداقل تعیین شده وزارت کار را دریافت خواهند کر

🔹رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در قانون بازنگری مدارس غیردولتی، گفت:

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت