📌 واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۱۰ اسفند

📌 واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۱۰ اسفند

میانگین دو سال آخر دریافتی مبنای برقراری مستمری بازنشستگان شد
📌 واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۱۰ اسفند مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: 🔹پس از اتمام پرداخت حقوق بهمن ماه بازنشستگان عیدی واریز می‌شود. 🔹در حال تامین منابع هستیم و ا‌ن‌شاءالله تا دهم اسفندماه عیدی پرداخت می‌شود.

📌 واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۱۰ اسفند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
🔹پس از اتمام پرداخت حقوق بهمن ماه بازنشستگان عیدی واریز می‌شود.
🔹در حال تامین منابع هستیم و ا‌ن‌شاءالله تا دهم اسفندماه عیدی پرداخت می‌شود.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت