🔸مدارس غیردولتی جاده‌ صاف‌کن برای مهاجرت از کشور نباشند

🔸مدارس غیردولتی جاده‌ صاف‌کن برای مهاجرت از کشور نباشند

به گزارش کارگزین خبر حداد عادل: افرادی که مدرسه غیردولتی ایجاد می‌کنند حساب خود را از نظام و دولت جدا ندانند و برای این نظام نیرو تربیت کنیم، جاده‌ صاف‌کن عده‌ای نباشیم که با پول و مالیات این کشور درس می‌‌خوانند اما به خارج رفته و در خدمت سایرین هستند‌. ظاهرا کم کم تبعات این […]

به گزارش کارگزین خبر

حداد عادل: افرادی که مدرسه غیردولتی ایجاد می‌کنند حساب خود را از نظام و دولت جدا ندانند و برای این نظام نیرو تربیت کنیم، جاده‌ صاف‌کن عده‌ای نباشیم که با پول و مالیات این کشور درس می‌‌خوانند اما به خارج رفته و در خدمت سایرین هستند‌.

ظاهرا کم کم تبعات این رویکرد آموزشی برای حضرات هویدا شده . البته بنظر میرسد موضوع مورد اشاره از کمترین نشانه های آفت تربیتی این رویکرد آموزشی می باشد.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت