جدول قطعی برق تهران ۱۸ تیر+ ساعت دقیق خاموشی های پایتخت

جدول قطعی برق تهران ۱۸ تیر+ ساعت دقیق خاموشی های پایتخت

جدول قطع برق
جدول قطعی برق تهران ۱۸ تیر+ ساعت دقیق خاموشی های پایتخت جدول قطعی برق تهران جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ منتشر شده است. بر اساس اطلاعیه شرکت برق تهران بزرگ جدول قطعی برق تهران از چهاردهم تیر ماه الی هجدهم تیر ماه اعلام شده است. در این جداول مناطق مختلف تهران به ۱۴ گروه مختلف تقسیم […]

جدول قطعی برق تهران ۱۸ تیر+ ساعت دقیق خاموشی های پایتخت

جدول قطعی برق تهران جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ منتشر شده است. بر اساس اطلاعیه شرکت برق تهران بزرگ جدول قطعی برق تهران از چهاردهم تیر ماه الی هجدهم تیر ماه اعلام شده است. در این جداول مناطق مختلف تهران به ۱۴ گروه مختلف تقسیم بندی شده و برنامه قطعی برق تهران در ۶ بازی زمانی زمانی ۸ تا ۱۰، ۱۰ تا ۱۲، ۱۲ تا ۱۴، ۱۴ تا ۱۶، ۱۶ تا ۱۸، ۱۸ تا۲۰ و ۲۰ الی ۲۲ و ۲۲ تا ۲۴ اعلام شده است. با شروع فصل گرما و افزایش مصرف برق جدول قطعی برق و برنامه ریزی برای ان اجباری شده است که در ادامه جزئیات آن را می خوانید. البته اعمال خاموشی تنها در صورت افزایش مصرف برق خواهد بود.

برای مشاهده جدول قطعی برق تهران ۱۸ تیر روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول قطعی برق تهران امروز ۱۸ تیر

 

شهروندان همچنین می توانند با مراجعه به سایت اطلاع رسانی خاموشی برق تهران بزرگ و با انتخاب منطقه و شناسه قبض خود از وضعیت خاموشی مطلع شوند.

روه
قطع
منطقه
برق
آدرس
۵  افسریه توبان افسریه باالترازپادگان بسیج خ شهید فهمیده -شهرک قصرفیروزه ۱- افسریه خیابان ۳۰ بین ۱۵متری اول و اتوبان – اتوبان هجرت – افسریه بین ۱۵ متری دوم و سوم- شهرک قصر فیروزه۲ اتوبان ۱۵ متری سوم – بین ۱۵ مری دوم و سوم- شهرک قصر فیروزه
۶ افسریه   خ دهم فروردین ، خیابان شهیدرضایی تاجری- اتوبان شهید محالتی ،جنوب اتوبان آهنگ ، خیابان اصفهانک – جنوب محالتی م آیت اهلل سعیدی – خاوران _ خ گیلکی
۱۲  افسریه آهنگ روبروی دانشگاه آزاد – خیابان زمزم خیابان کوثر بازار گل گیاه ، نبردجنوبی ، شرق فرهنگسرای خاوران – افسریه خیابان ۲۷ بین ۱۵ متری اول و اتوبان – افسریه خیابان ۱۴ بین ۱۵ متری اول و دوم- بلوار ابوذر پارک فتح –
بلوار ابوذر پل ششم – نبرد جنوبی ، خیابان آقاجانلو – خاوران ابتدای نبرد جنوبی ، – خاوران جنب فرهنگسرا ، هفده شهریور-اتوبان شهید محالتی – ۳۵متری شاهد ،خیابان شهید ده حقی ، خیابان نبرد بعد از خیابان زمزم ، اراضی
سلیمانیه- بلوار ابوذر پل پنجم خ وحدت – خ پرستار ، خیابان افراسیابی ، نبرد شمالی ، سازمان اب- بزرکراه بسیج-جنب پادگان ۲۱حمزه )گارد( – ، قصر فیروزه ۱ -بلوار ابوذر ، افسریه ، خیابان افراسیابی نبش خیابان ولیعصر -، میدان
۱۳ آبان- افسریه ، بلوار ابوذر – بلوار ابوذر ، نبرد جنوبی ، خ شمشاد ، خ شمشاد ،شهرک گلها اتوبان اهنگ- افسریه خ ۱۵ متری دوم )محدوده ۳۵ تا ۴۵ -)اتوبان محالتی ، پشت دیوارصوتی مقابل خ ۴۵افسریه – افسریه ، بلوار ابوذر ،
خیابان شهید بهشتی ، پشت دیوارصوتی ، – خ نبرد ، اتوبان محالتی
۸  افسریه  خ خاوران، پاسدارگمنام- خیابان خاوران-خ دهلوی
۱۳ افسریه   شمال بلوار ابوذر -خیابان پرستار- اتوبان تختی ، اتوبان هجرت ، شمال اتوبان افسریه – خ مقداد – پیروزی- اتوبان شهید دوران- اتوبان اسبدوانی-خ فدائیان اسالم-غرب خیابان نبرد جنوبی -یروی هوایی -میدان کالهدوز،محالتی
۱۶ افسریه خاوران-نرسیده شهرک کاروان-جنب گورستان- مسعودیه ، ابومسلم-خیابان مظاهر شهرک کاروان- مسگراباد خیابان گلزار شهدا – جاده خاوران جنب بازار مصالح – ابتدای خ مظاهر- مسعودیه خیابان ابومسلم مسعودیه- مشیریه خ
سازمان آب- جاده خاوران ، شهرک کاروان-سجاد-نرسیده به معروف – شهرک مشیریه خ ۳۰ متری صالحی- سه راه افسریه، سی و پنج متری قصرفیروزه – شهرک کاروان، شهرک رضویه – مسعودیه خیابان ابومسلم – شهرک کاروان
انتهای نخلی
۲ آزادی   روبروی شهید باقری – جنوب اتوبان همت انتهای اتوبان همت شهرک شهید صیاد انتهای اتوبان همت شهرک رسا انتهای اتوبان همت خروجی آزاد شهر
۴ آزادی تعاونی آگاهی – مرکز تعویض پالک شهرک شهید باقری – شهرک روغن نباتی شهرک راه آهن راه آهن – بلوار گلها – ۱۸ متری اول م المپیک – بلوار دهکده
– دهکده المپیک شمال اتوبان همت – راه آهن-کوهک کوهک – شهرک یاس – شهرک کوثر – پارک جنگلی – شهرک صدرا – بلوار جهاد راه آهن – شهرک الله
– زیبادشت بلوار اقاقیا – شهرک شهید باقری – شهرک نمونه راه آهن-هاشم زاده شهرک چشمه – شهرک الله – زیبا دشت
۶  آزادی چهار راه ناسیونال آزاد راه تهران کرج شهرک راه آهن – شهید باقری – مجتمع خیام – همت آزادشهر جاده مخصوص خیابان جامگان اتوبان تهران
کرج بعد از پیکان شهر خ جامگان – ک ۱۶ جاده مخصوص کرج خ داروپخش خ داروپخش – جاده کرج کارخانه سایپا
۷ آزادی   لطیف جباری – کیلومتر ۱۵ و ۱۶ جاده قدیم آبفر – خ لطیف جباری – خ ۷۴ جاده مخصوص کرج ورداورد )خ آزادی و گلزار( ورداورد – خ داروپخش – خ آبفر
۱۰  آزادی  استادیوم آزادی غرب استادیوم تا آزادگان – بلوار چوگان – شهرک آزادی-بلوار کوهک-غرب بلوار فردوس-شهرک آفتاب
۱۱  آزادی داروپخش – خاور پخش – بلوار پژوهش – چیتگر شمالی – خ احد – شهرک دژبان – خ لطیف – داروپخش – ملک – نخ زرین – شرکت سایپا –
جاده کرج خ نسیم – بلوار گلستانک – شرکت رهام گاز – اختصاصی خ ۵۳ جاده مخصوص – خ هزار دستان – خ ۶۴ جاده مخصوص –
محدوده شرکت آما – جاده مخصوص – خ داروپخش – ک ۱۷ جاده مخصوص – داروپخش – قرقره زیباشرکت آما – ج مخصوص کرج
۱۱  آزادی  بلوار پژوهش – فاز ۲ باقری
۲ آزادی کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج )اختصاصی جنرال طایر( اختصاصی کارخانه پارس متال خ جالل – خ نخ زرین – شهرک استقالل خ نخ زرین – خ رضا – خ تعاون اختصاصی )کرخانه پارس خودرو ( – روبروی پارس طایر بلوار اصلی
تهرانسر – خ رنگین – چهار راه صدف تهرانسر – شهرک دریا جاده مخصوص کر ج – خ رنگین – کوچه ۱۶ – خ پارس متال خ نخ زرین – جاده مخصوص کرج محدوده شرکت پیکو تهرانسر – خ قباد – بلوار آالله ک ۱۳ تا ۱۵
مخصوص – خ سامان – خ کوهک کیلومتر ۴ تا ۷ جاده مخصوص – محدوده کارخانه ارج جاده مخصوص کرج – خ جهاد جنوبی نام قبلی البرز-خ رنگین – ۴۵ متری معنوی – خ عبیدی جاده مخصوص کرج – خ عاشری جاده
مخصوص کرج -تقاطع آزادگان بلوار کوهک جاده مخصوص کرج- خ قباد و ششم
۱۳ آزادی  جاده قدیم کرج – پادگان بروجردی
۱۴  آزادی خ جالل – خ عاشری خ جالل – ج جهاد جنوبی ایران سب – روبروی فرش مهیار کیلومتر ۱۱ جاده کرج خ ۲۷ کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج شرکت پارس الکتریک – خ جالل- کوچه شهریور یکم-کبریت سازی- ایران سب-
جهان- شرکت کروز
۱۵  آزادی جاده مخصوص – محدوده کاشی ایرانا اختصاصی )کیلومتر ۸ جاده مخصوص( – سپاه اسالم شهرک دانشگاه تهران – خ ۲۷ – عاشری جاده قدیم کرج – بعد از پالستیران اختصاصی – جاده مخصوص بعد از ۴ راه ایران خودرو
کیلومتر ۵/۶ جاده قدیم کرج بلوار ایران خودرو – کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج – خ ایندامین – آزاد شهر – پیکان شهر – شهرک شهرداری محدوده کیلو متر ۱۱ جاده مخصوص – خ ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۹ – روبروی ایران سوییچ
بلوار ایران خودرو خ ۲۰ متری زامیاد – اختصاصی شرکت کاترپیالر – بزرگراه آزادگان شرق
۱۷ آزادی  بلوار گلستانک اختصاصی – خ زامیاد بلوار گلستانک
۱۸ آزادی ج جهاد جنوبی ایران سب _ روبروی فرش مهیار کیلومتر ۱۱ جاده کرج خ ۲۷ کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج شرکت پارس الکتریک _خ جالل_
کوچه شهریور یکم_کبریت ساز – جاده قدیم کرج
۱۹ آزادی بلوار پژوهش- جاده قدیم کرج – پادگان بروجردی -محدوده شرکت سام الکترونیک – خ ۷۴ جاده مخصوص کرج ورداورد )خ آزادی و گلزار( وردآورد -یلومتر ۴ جاده مخصوص کرج )اختصاصی جنرال طایر( اختصاصی کارخانه
پارس متال خ جالل – خ نخ زرین – شهرک استقالل خ نخ زرین – خ رضا – خ تعاون اختصاصی )کرخانه پارس خودرو ( -کیلومتر ۸ جاده مخصوص( جاده مخصوص – سپاه اسالم شهرک دانشگاه تهران خ مخصوص – خ ۲۷-
عاشری جاده قدیم کرج – بعد از پالستیران اختصاصی – جاده مخصوص بعد از ۴ راه ایران خودرو کیلومتر ۵/۶ جاده قدیم کرج بلوار ایران خودرو – کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج خ ایندامین آزاد شهر – پیکان شهر –
شهرک شهرداری محدوده کیلو متر ۱۱ جاده مخصوص
۱ بعثت شهرک سعیدیه ، اتوبان بعثت -مشیریه ، خ خاوران – افسریه، بلوارابوذر- اسالم آباد، سه راه افسریه – خ خاوران ، اتوبان بعثت خ خاوران، سه راه افسریه – خ هاشم آباد ، خ امام خمینی مشیریه ۳۰ متری صالحی – میدان بسیج ،
آزادگان- آزادگان ، اتوبان بعثت- پارک توسکا
۳  بعثت  مشیریه-۲۰متری اعظم- خ ۳۰متری صالحی
۵ بعثت   خ چرم سازی- خ رجب نیا – بلوار ابریشم
۶  بعثت خ خزانه- خ رجایی – خ وحدت اسالمی ، توبان بعثت-روبروی مخابرات-ضلع غربی ریل راه آهن ، خزانه خ عباسی- بزرگراه بعثت-بعد از صابونیان-جنوب پارک خزانه – شوش غربی – خ خزانه ، بیمارستان خزانه ، خ پارک – اتوبان
بعثت-خ تقوی -بعد از هاشمی- بزرگراه بعثت ، خزانه شمالی خ فداییان اسالم -خ زنگنه -مهرگان – سه راه فرح آباد ، میدان شوش ضلع غربی ابتدای خیابان فداییان- اتوبان تختی ، اتوبان بعثت- شهرک ۱۴معصوم ، اتوبان بعثت-
۲۱متری بعثت ، اتوبان آزادگان-ابتدای ۲۱متری مطهری – اتوبان بعثت ۲۱متری بعثت- خزانه- فدائیان اسالم ، اتوبان بعثت- شهرک سجادیه ، خ فدائیان اسالم-نرسیده به بعثت
۷  بعثت خ ۱۷ شهریور جنوبی- اتوبان بعثت-خ ۱۷ شهریور- کیانشهر، خیابان کیخسرو- خیابان قربانزاده – ۱۷شهریور جنوبی پایین تر از تیر دوقلو- انتهای اتابک ، خ خاوران- خاوران، خ ذوالفقاری خ ۱۷ شهریور ، خ خاوران-کیانشهر – خ
روانبخش – اتوبان بعثت، سعیدیه- کیانشهر-انتهای شمالی رجب زاده- کیانشهر ، اتوبان بعثت ، شهرک شهدا
۱۰ بعثت علی آباد جنوبی – خ شهید فالحی – خ دستواره
۱۶ بعثت ۲۰ متری سازمان آب – انیسی – م آقا نور – ۳۰ متری بوعلی – شهید خدا دوست
۱۹ بعثت انیسی – م آقا نور – ۳۰ متری بوعلی -خ شهید فالحی – خ دستواره-خ چرم سازی- خ رجب نیا-محدوده علی آباد-۲۰متری اعظم خ ۳۰متری صالحی
۸ بعثت خ تاجیک – خ مهاجر – خ حصاری – خ طیب – خ هاشم آباد – خ نفیس
۱۵ بعثت خ شوش غربی – خ شهید رجایی- خ صابونچی – جنب بعثت خ صابونیان-م هرندی جنب ورزشگاه -خ بخارایی – خ سمیعی – خ غفاری -خ زارعی – بخشی از فداییان اسالم -پارک بعثت – مرسعلی
۱۵ بعثت خ شوش غربی – خ شهید رجایی- خ صابونچی – جنب بعثت خ صابونیان-م هرندی جنب ورزشگاه -خ بخارایی – خ سمیعی – خ غفاری -خ زارعی – بخشی از فداییان اسالم -پارک بعثت – مرسعلی
۲ بوعلی سبالن شمالی-نظام آباد – لشکر- سیاوش – آب موتور-چهاراه نظام آباد قسمتی ازخ تکش و گلستان-تهران نو و وحیدیه-نظام اباد -خ مدنی خ پازوکی
۴ بوعلی  خ سپاه – خواجه نصیر – خ شریعتی ک محسنی-خ سرباز- خ اجاره دار خ هجرتی -شمال مطهری بهار شیراز – شریعتی ، مطهری – ملک
۹  بوعلی قسمتی از محدوده خواجه عبداله-اطمیشی -مجیدیه جنوبی-مسیل باختر-خرمشهر – هویزه – کوی کنگاور – خ قندی ضلع شمالی
حدوده خواجه عبداله-مجیدیه شمالی-سوسن آب -خ لشکر قسمتی از محدوده خ خواجه عبداله-مجیدیه شمالی-مجیدیه جنوبی
۱۳ بوعلی حشمتیه-شریعتی خ پلیس-رسالت – سید خندان-بهشتی – خ اندیشه-خیابان جهان تربیت-خ قدوسی مجتمع مسکونی شهید فالحی-سهرورد شمالی – نوبخت – شریعتی-بهشتی-قصر
۱۴ بوعلی میدان امام حسین-نظام آباد امیر شرقی-خ مدنی ۱۰ متری دهقان -نظام آباد جنب مترو مدنی – خیابان پیروزی ، خیابان طبرسی ، شرق امام علی-خیابان گرگان و عظیم پور-
ایستگاه فرودگاه خیابان تهران نو-خیابان ایرانمهر ، ابتدای خیابان ایرانمهر- خ پرواز خ زاهد گیالنی امام حسین-خ دماوند-
۱۶ بوعلی خ کرمان-۲۰ متری کرمان- مسیل باختر-صفایی- جانبازان-صافی
۶ بهمن خانی آباد ، لطیفی ، تندگویان ، نازی آباد ، نواب – * جوادیه ، خ قلعه مرغی ، شهرک شریعتی ، یاخچی آباد ، تندگویان ، خانی آباد ، میدان بهمن ، نازی آباد ، بهمنیار ، جوادیه ، بیمارستان مفرح * نواب ، قلعه مرغی ، ۳راه فالح ، *
بوستان والیت ، تندگویان ، جوادیه ، نازی آباد ، خانی آباد، تند گویان ، م بهمن حق شناس ، لطیفی ، خانی اباد ، میعاد ، نازی آباد * خ قله مرغی ، نواب ، جوادیه
۷ بهمن محدوده یافت اباد شرقی – خ شاندیز ** نازی اباد)خ بهمنیار – خ خالقی پور-برادران احدی -توالیی -پارس -گودرزی( ** ۱۰متری جوادیه – ۲۰ متری جوادیه ** نازی اباد)بازار دوم – خ عراقی – خ مدائن( ** نازی اباد)خ اکبر
مشهدی – خ توالیی – خ مدائن – خ بدلی گیوی -خ اوجانی( نازی اباد )خ پارس – خ اکبر مشهدی – خ نیکنام شمالی( ** نازی اباد) خ خالقی – خ شیرمحمدی – میعاد شمالی – خ بهمنیار( ** جوادیه)۱۰متری اول – خ امام یاری –
خ دارابی(
۱۴ بهمن خانی اباد نو-خ میعاد جنوبی-شهرک وصال – آهن مکان ** یاخچی اباد )خ شریعتی-خ تاجیک-خ بهمنیار(نازی اباد ۴۰۰ دستگاه
۱  بیهقی م آرژانتین – خ الوند – ۳۹ آفریقا ، الوند – ۲۳ وزرا ، ولیعصر – توانیر – برزیل – عباس پور ، ولیعصر – روبروی پارک ساعی – آبشار – ۳۱ وزرا ، خ احمد قیصر – خ ۹ و ۱۰بخارست خیابان های ۳-۷-۹-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹ وزرا – ۱۵
بخارست ، م آرژانتین – بلوار بیهقی – ۱۹ بخارست ، خ وزرا – ۸ قائم مقام ، میرزای شیرازی – قائم مقام فراهانی – بهشتی ، ولیعصر – ساعی – دلبسته ، ونک – گاندی – مالصدرا – پردیس
۳ بیهقی  خ سئول – م شیخ بهایی – خ پیروزان -شهربازی – شهرک نیایش
۵ بیهقی  کردستان ضلع غرب ، اسد آبادی خ یوسف آباد محدوده خ ۱۸ تا ۲۸ – بیستون ، م سلماس – فتحی شقاقی – جهان آرا ، خ آزادگان – تقاطع کردستان و حکیم ، م فاطمی – خ فاطمی – خ شهید گمنام
۶ بیهقی چمران – رمپ چمران و همت ، شهرک والفجر ، شیراز جنوبی – شیخ بهایی جنوبی ، بیمارستان میالد – انتقال خون ، اختصای سازمان انتقال خون ، روشنایی همت و گیشا ۴۲ ، تونل نیایش ، میدان ونک خ ولیعصر – توانیر شمالی – خ
ولیعصر باالتر از بیمارستان دی
۸ بیهقی شبکه ۲ سیما ، آفریقا – اسفندیاری – بابک مرکزی – تندیس ، خ ونک – خدامی – عطار ، میرداماد ، دیدار – صانعی – کوی کمان ، میرداماد غربی جنب ازمایشگاه مسعود – میرداماد ضلع جنوب شرقی
۹ بیهقی امانیه – روانپور – خ ناهید – خ کاج آبادی – ح گل افشان – خ گل اذین – خ گلخانه
۱۲ بیهقی ارمغان غربی – شهید بهرامی – مهرشاد ، شیخ بهایی – امداد – ده ونک ، خ ونک – خ دانشور شرقی – خدامی ، آفریقا – جردن – گلشهر – گلفام – ناهید شرقی
۱۲ بیهقی میدان آرژانتین – خ بخارست – خ بهشتی – مصلی تهران
۱۳ بیهقی ونک پارک ، همت تقاطع شیخ بهایی – خ برزیل غربی ، شیراز جنوبی – چهار راه ASP ، یوسف آباد – خ مستوفی ، خ عباس پور – خ برزیل غربی ، مالصدرا شیراز جنوبی ، کردستان – خ ۶۴ ، محدوده خ ۵۳ – ۵۶ – ۶۴ – ۶۸ اسدآبادی
، شیراز جنوبی – شهید فالحی خ شیخ بهایی شمالی و جنوبی – شیراز شمالی و جنوبی ، آفریقا – گاندی ، مالصدرا – خ خوارزم – گرمسار غربی – گلشن ، خ گاندی – خ عباس پور ، شیراز شمالی – خ شهریار ، مالصدرا – شیراز جنوبی –
الریجانی ، کردستان – خ سهیل ، مالصدرا – چهار راه شیراز – شیراز جنوبی – خ سهیل ، نظامی گنجوی – رستگاران – خ دوستان
۱۵ بیهقی شهرآرا – جلال ال احمد – منصور ، جلال – کوکب – شهرآرا ، اختصاصی )انرژی اتمی( – خ کارگر شمالی ، مجتمع مسکونی پارس – فاضل غربی ، کارگر-قریب اسکندری – باقرخان – نصرت ، جالل آل احمد – زیر پل گیشا ، جلال آل احمد – کارگر – خ فاطمی ، امیر آباد شمالی – کارگر شمالی – دانشگاه تهران ، گیشا – فروزان فر – خ فاضل

 

اعلام جزئیات جداول خاموشی برق در کشور

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به خبری مبنی بر انتشار جداول خاموشی در کشور گفت:در شرکت برق برنامه ریزی هایی برای طرح های مدیریت مصرف برق انجام داده ایم.او ادامه داد:اگر تراز تولید برق با میزان مصرف در کشور برابر نباشد  با مشکل رو به رو می شویم، برنامه خاموشی‌های احتمالی نیست و اگر مشترکان همکاری لازم را داشته باشند، خاموشی‌ها اعمال نمی‌شود.سخنگوی صنعت برق در خصوص جدول خاموشی در کشور بیان کرد:در حال حاضر جدولی برای خاموشی منتشر نشده است و قبل از انتشار جدول خاموشی مشترکان در اپلیکیشن برق من می توانند از برنامه خاموشی ها مطلع شوند و ما قطعا اطلاع رسانی لازم را انجام خواهیم داد.گفتنی است، بر اساس آخرین آمار سرعت رشد مصرف برق در کشور افسارگسیخته شده و طی روزهای اخیر، شاهد ثبت پیک‌های مصرف برق به مقادیری هستیم که در زمان مشابه سال‌های گذشته بی سابقه بوده اند و برای نخستین بار در تاریخ کشور در اردیبهشت ماه شاهد رسیدن رکورد مصرف برق به مرز ۵۴ هزار مگاوات بودیم.طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در روز بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصرف برق در پیک روزانه به ۵۳ هزار و ۷۵۹ مگاوات رسید. این در حالی است که پیک مصرف برق در روز مشابه سال قبل، ۴۵ هزار و ۲۷۰ مگاوات بوده و رشد بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی نسبت به زمان مشابه سال قبل داشته است. از سوی دیگر امسال صنعت برق با پدیده جدیدتر استخراج رمز ارز خانگی به دلیل افزایش بهای این ارز  روبرو است. همین جذابیت سبب فعالیت بیشتر برای استخراج رمز ارز از برق با بهای کم خانگی شده و معضل صنعت برق را تشدید کرده است، البته صنعت برق از برخورد قاطع و جدی با استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارزها خبر داده است.

 

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت