3 گزارش شماره 1 ويژه خاص كارشناسان امور اداري كشور

3 گزارش  وپژه  مخصوص امور اداري كشور

برای دریافت سریع  اسامی  استخدام پیمانی  و تمدید پیما نا مه در سال ۱۳۹۳  انها   ابتدا  گزارش  زیردانلود و از حالت زیپ خارج نموده وسپس  در قسمت گزارش  ساز سیستم کار گزینی خود قرار دهید –  و اسامی را استخراج نموده و از طریق اتوماسبون به مداراس ارسال گردد. وضمنا  دانلود گزارش  و فرم مخصوص خدمتگزار ها  و آموزشی  که از یکدیگر مجزا می باشد پیوست گردید .

اینجا دانلود گزارش اسامی کسانیکه نوع استخدام پیمانی دارند

دانلود تمدید پیمان نامه نیروهای خدماتی

دانلودپیمان نامه نیروهای آموزشی تمدید پیمانی

دانلود زیپ شده راهنمای تکمیل فرم پیمانی

برای دریافت سریع  اسامی  استخدام آزمایشی  ۰۱/۰۷/۹۰   جهت  تکمیل نمون فرم   اطلاعات فردی و معرفی به گزینش ابتدا گزارش زیر دانلود و از حالت زیپ خارج نموده وسپس  در قسمت گزارش  ساز سیستم کارگزینی  خود قرار دهید – ضمنا  نام مدرسه و سایر فیلد های لازم در گزارش قرا گرفته شده است

 دانلود گزارش استخدام اسامی استخدام آزمایشی ۰۱/۰۷/۹۰

قابل توجه کارشناسان امور اداری جهت مشخص نمودن   کسانیکه حکم ۱۳۹۳ برای آنها زده نشده  از گزارش زیر استفاده نمایید

اینجا دانلود کنید برای دریافت  گزار ش  فاقدین حکم ۱۳۹۳

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت