بخشنامه۷۱۰/۲۰ مورخ۹۸/۰۵/۲۸ درباره عدم اعمال یک مقطع بالاتر تحصیلی آموزش و پرورش

موضوع بخشنامه با موضوع عدم اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی از زمان استخدام برای کارکنان دولت از جمله آموزش وپرورش شماره بخشنامه ۷۱۰/۲۰ مورخ ۹۸/۰۵/۲۸ دانلود pdfبخشنامه

بخشنامه دریافت کمک هزینه مهد کودک۱۳۹۸/۰۵/۰۷

شماره بخشنامه ۷۱۰/۱۶ مورخ ۹۸/۰۵/۰۷ با موضوع تنظیم اسناد مالی و تعیین میزان مطالبات همکاران زن مشمول دریافت کمک هزینه مهد کودک  ۱۳۹۸/۰۵/۰۷   دانلود pdfبخشنامه  

شرایط بخشنامه یک مدرک بالاتر برای فرهنگیان سابقه جبهه دارند

موضوع بخشنامه : بهره مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر به شرط حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس   بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۰ تاریخ بخشنامه:  ۹۸/۰۳/۲۰   دانلود pdfبخشنامه  

فرق طبقه تشویقی و طبقه ارفاقی در احکام فرهنگیان چیست؟

فرق طبقه تشویقی و طبقه ارفاقی در احکام فرهنگیان چیست؟

مقرری ماه اول حقوق فرهنگیان چیست ؟

مقرری ماه اول  حقوق فرهنگیان چیست ؟ طبق قانون کسانی که تحت پوشش بازنشستگی کشوری هستند به ازای هر افزایش حکمی ،  مبلغ افزایش یک ماه آن به حساب بازنشستگی کشوری پرداخت میشه . که این یکی از منابع در آمد صندوق  بازنشستگی کشوری است و ربطی ندارد در چه ارگانی مشغول به خدمت  باشید [...]

بخشنامه مامور وخروج انتقال دائم معلمان

بخشنامه میزان جدول حقوق ۱۳۹۸کارکنان قراردادی آموزش و پرورش

بخشنامه میزان جدول حقوق ۱۳۹۸کارکنان قرار دادی آموزش و پرورش موضوع بخشنامه : فوق العاده بند ۱ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق بند (ث) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم کارکنان قراردادی در سال شماره بخشنامه ۷۱۰/۸ مورخ ۹۸/۲/۲۸ دانلود پی دی اف بخشنامه کلیک کنید

ارتقاء رتبه سه ماهه اول ۱۳۹۸ فرهنگیان

ارتقاء رتبه سه ماهه اول ۱۳۹۸ فرهنگیان

  ارتقاء رتبه سه ماهه اول ۱۳۹۸ فرهنگیان  همکارانی که تا مورخ۹۸/۰۳/۱۵ شرایط ارتقای رتبه (پایه ، ارشد، خبره،عالی ) را دارند در اسرع وقت همین ماه فرصت دارند(اردیبهشت) مدارک خود را طبق بخشنامه ارسالی به امور اداری تحویل دهند. با عنایت به این که جهت ارتقا رتبه حرفه ای برای هر فرد [...]

دراحکام فرهنگیان بندکمک هزینه اولادوعائله مند چقدر می باشد

دراحکام فرهنگیان بندکمک هزینه اولادوعائله مند چقدر می باشد   مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی به میزان ۱٫۷۱۷٫۲۰۰ ریال   و مبلغ کمک هزینه اولاد برای هر فرزند ۴۴۵٫۲۰۰ ریال است.     ۷- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور کارمندان با رعایت ماده ۱۳ ضوابط اجرایی قانون [...]

بخشنامه مامور وخروج انتقال دائم معلمان

شماره بخشنامه ۷۱۰/۷ مورخ ۹۸/۰۲/۰۴ تعیین ضریب افزایش حقوق فرهنگیان

شماره بخشنامه ۷۱۰/۷ تاریخ بخشنامه ۹۸/۰۲/۰۴   با موضوع تعیین ضریب حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری۱۳۹۸ دانلود pdfبخشنامه  

بخشنامه مامور وخروج انتقال دائم معلمان

بخشنامه کارگزینی معلمان/ موضوع بخشنامه خروج نیرو بصورت مامور یا انتقال دائم

موضوع بخشنامه   : مواردی درخصوص خروج نیرو به صورت مأمور یا انتقال دائم    شماره بخشنامه   ۷۱۰/۳   تاریخ  بخشنامه ۱۳۹۸/۱/۲۴ دانلود پی دی اف بخشنامه جزییات بخشنامه درحال تایپ وبروز رسانی