سامانه حمایت hemayat.mcls.gov.ir %

حمایت - آدرس ورود به سامانه حمایت hemayat.mcls.gov.ir

آدرس ورود به سامانه حمایت معیشتی -مشاهده نتایج بازبینی دهک‌ بندی خانوارhemayat.mcls.gov.ir

حمایت-جهت ورود به سامانه جدبد حمایت معیشتی و مشاهده نتایج بازبینی دهک‌ بندی خانوارhemayat.mcls.gov.ir   اینجا کلیک کنید       اطلاعیه وزارت کار در مورد سامانه جدید درخواست بازبینی دهک بندی خانوارها 🔹وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قابلیت‌های سامانه جدید [...]

پشتیبانی سایت