سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو %

سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو

آدرس سایت پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو ـ cartransfer.tax.gov.ir

سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودروcartransfer.tax.gov.ir -ورود به سایت استعلام مالیات خودرور بدون شما   مطابق ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ کلیه خودرو ها و موتورسیکلت ها قبل از نقل و انتقال موظف به پرداخت مالیات متناسب با ارزش خودرو هستند و تعویض [...]

پشتیبانی سایت