سایت www.adliran.ir %

عدل ایران | سامانه عدلیران | سایت www.adliran.ir

عدل ایران | سامانه عدلیران | سایت www.adliran.ir سامانه عدل ایران www.adliran.ir چیست؟ با پیشرفت تکنولوژی  در کشور ما در سال های اخیر، دولت نیز در صدد برآمده تا خدمات ارائه شده از سوی خود را تا حد امکان به شکل الکترونیکی و غیر حضوری ارائه نماید. تاسیس درگاه خدمات الکترونیک [...]

پشتیبانی سایت