نمونه تکمیل  تکلیف مرحله دوم ضمن خدمت مدرسه آماده

نمونه تکمیل تکلیف مرحله دوم ضمن خدمت مدرسه آماده

تکلیف  مرحله دوم مدرسه آماده     سناریوی اول : سناریو گود برداری   ۱_خالی کردن کالس هایی که درآن ها ترک جدید مشاهده شده ………….. مسئول:مدیر،معلم ۲_برگزاری کلاس ها درمحل جایگزین تا رفع خطر مسئول:معاون،معلم ۳_در صورت نبودن فضای جایگزین برگزاری …. تماس باوالدین مسئول:مدیر،معاون،کادر اداری ۴_مراجعه به مهندس ناظر ساختمان درحال ساخت واعالم………..

دانلود۵۰۰ سوال ضمن خدمت (مدرسه آماده مرحله دوم) ۱۸ بهمن

دانلود۵۰۰ سوال ضمن خدمت (مدرسه آماده مرحله دوم) ۱۸ بهمن

آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده  مرحله دوم از ساعت ۱۱ امروز در سایت ضمن خدمت  شروع شده هست   برای دانلود۵۰۰ سوال اصلی  مربوط به آزمون  ضمن خدمت مدرسه آماده مرحله دوم   که در روز ۱۸بهمن ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد  در لینک زیر دانلود کنید  

بازخورد جلسه ششم ضمن خدمت مدرسه آماده

بازخورد جلسه ششم ضمن خدمت مدرسه آماده

باز خوردهای جلسه ششم دوره ضمن خدمت مدرسه آماده بازخورد کلی جلسات -مجموعه اقدامات لازم جهت برگشت به حیات و بهبودی را کمکهای اولیه می نامند. – قانون کلی داریم به نام قانون STOP به معنای ایستادن : S به معنای توقف ، T به معنای توقف ،O مشاهده و P بر اساس اقداماتی که

تاریخ تکمیل بازخورد جلسه پنجم ضمن خدمت مدرسه آماده اعلام شد

تاریخ تکمیل بازخورد جلسه پنجم ضمن خدمت مدرسه آماده اعلام شد

فراگیران محترم دوره مدرسه آماده (مدیریت بحران) بازخوردهای جلسه پنجم از تاریخ ۸ بهمن تا ۲۱ بهمن فعال می باشد. ارسال هر بازخورد شامل ۳۰ امتیاز از فعالیت های این دوره است. جهت کسب این امتیاز،پس از مشاهده محتوا ، بازخورد جلسه و فیلم های آن را ارسال بفرمایید. ===================== باز خوردهای جلسه پنجم  دوره

بازخورد جدید جلسه پنجم ضمن خدمت مدرسه آماده

بازخورد جدید جلسه پنجم ضمن خدمت مدرسه آماده

باز خوردهای جلسه پنجم  دوره ضمن خدمت مدرسه آماده بازخورد کلی جلسات -فاصله مناسب از آتش باید حتما رعایت شود تا اطفای حریق به خوبی انجام گیرد -برای اطفای آتش سوزی در جامدات قابل اشتعال از آب فقط باید استفاده کرد -باید به تمام بخش های فلوچارت اطفای حریق و به کارگیری خاموش کننده های

.