عرضه اولیه رایان‌هم افزا در بورس حتما بخرید

رایان‌هم افزا به بورس می‌آید عرضه اولیه «رافزا» در سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه انجام خواهد شد و حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای مشارکت در آن ۵۰ هزار تومان است. عرضه اولیه رافزا سه‌شنبه ۲۴ تیرماه دامنه قیمتی: ۲۴۵۰ تا ۲۵۰۰ تومان حداکثر سهمیه هر کد: ۲۰ سهم حداکثر پول  مورد نیاز برای خرید: [...]

عرضه اولیه یک نیروگاه در صف بورس

شرکت تولید نیروی برق آبادان با نماد «آبادا» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.   شرکت تولید نیروی برق آبادان به عنوان پانصد و چهل و دومین شرکت پذیرفته شده در بخش «تامین برق، گاز، بخار و آب گرم»، گروه و طبقه «تولید، جمع‌آوری و توزیع برق»، با کد [...]

پشتیبانی سایت