asriran.com %
مصوبه طرح صیانت لغو شد

واکنش نمایندگان به تصویب کلیات طرح صیانت

واکنش نمایندگان به تصویب کلیات طرح صیانت تصویب کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک با واکنش های متفاوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. به گزارش ایسنا، روز گذشته کمیسیون مشترک در جلسه ای کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را با [...]

پشتیبانی سایت