csdeo.ir %

csdeo.ir | ورود به سازمان آموزش و پرورش استثنایی

csdeo.ir | ورود به سازمان آموزش و پرورش استثنایی   معرفی سازمان آموزش و پرورش استثنایی اولین تلاش‌ها در زمینه آموزش و پرورش استثنایی در حدود یک صد سال قبل در ایران انجام شد، نخستین فعالیت‌ها در بخش آموزش و پرورش نابینایان از سال ۱۲۹۹ هجری شمسی توسط شخصی به نام ارنست [...]

پشتیبانی سایت