سامانه پادا - سایت pada.medu.ir - ثبت نام مدارس 1400

سامانه پادا – سایت pada.medu.ir – ثبت نام مدارس 1400

سامانه پادا – سایت pada.medu.ir – ثبت نام مدارس 1400

پادا | pada. medu. ir | ورود به سایت سامانه پادا دریافت کارنامه

سامانه پادا | pada.medu.ir | دریافت پرونده الکترونیکی دانش آموزی   سامانه پادا | pada.medu.ir | دریافت پرونده الکترونیکی دانش آموزی کلیک کنید   رمز ورود به سامانه پادا کارنامه و پرونده دانش آموزی با دریافت رمز ورود به سامانه پادا ، کارنامه و پرونده دانش آموزی از [...]

لینک ورود به سامانه پادا - pada.medu.ir

ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در سال ۱۴۰۰

ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در سال ۱۴۰۰ 🔹رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش از آغاز ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان از اول خرداد خبر داد و گفت : این ثبت نام تا پایان مرداد انجام خواهد شد. 🔹اولیای دانش آموزان می توانند با ورود به سامانه “سیدا ” و درگاه [...]

پشتیبانی سایت