اطلاعیه واریز حقوق فروردین 1403

اطلاعیه واریز حقوق فروردین ۱۴۰۳

حقوق فروردین ماه
اطلاعیه واریز حقوق فروردین 🔸حقوق # فروردین اطلاعیه واریز حقوق فروردین 🔸حقوق فروردین ماه کارکنان شاغل آموزش و پرورش روز ۳۰ فروردین واریز می گردد. 🔸افرادی که صندوق بیمه آنها صندوق بازنشستگی می باشد در این ماه افزایش حقوقی ندارند و افزایش حقوق سال جدید در فیش اردیبهشت ماه لحاظ می گردد ۰/۵ (۰ نظر)

اطلاعیه واریز حقوق فروردین

🔸حقوق # فروردین اطلاعیه واریز حقوق فروردین

🔸حقوق فروردین ماه کارکنان شاغل آموزش و پرورش روز ۳۰ فروردین واریز می گردد.

🔸افرادی که صندوق بیمه آنها صندوق بازنشستگی می باشد در این ماه افزایش حقوقی ندارند و افزایش حقوق سال جدید در فیش اردیبهشت ماه لحاظ می گردد

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت