انتصاب مدیرکل  اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان آقای محمد اعتدادی

انتصاب مدیرکل اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان آقای محمد اعتدادی

توسط معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان عنوان شد : تقدیر از زحمات مدیرسابق و تبریک به مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در سیزدهمین روز از آبان ماه ۱۳۹۷ در مراسم تودیع و معارفه

.