کدام گروه از فرهنگیان بازنشسته مشمول رتبه‌بندی معلمان می‌شوند؟

استادیارمعلم باید ۸۰ درصد حقوق استادیار دانشگاه را دریافت کند

استادیارمعلم باید ۸۰ درصد حقوق استادیار دانشگاه را دریافت کند در لایحه رتبه‌بندی معلمان نباید کمتر از ۸۰ درصد از حقوق اعضای هیات علمی رتبه متناظر در وزارت علوم با در نظر گرفتن استان و شهر محل خدمت باشد در واقع استادیارمعلم باید ۸۰ درصد حقوق استادیار دانشگاه را دریافت کند. [...]

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰
پشتیبانی سایت