آموزش پیگیری دریافت بسته حمایتی برای کسانی که آن را نگرفته‌اند
قابل توجه کارمندان و فرهنگیان : آموزش پیگیری دریافت بسته حمایتی که دریافت نکرده اند

قابل توجه کارمندان و فرهنگیان : آموزش پیگیری دریافت بسته حمایتی که دریافت نکرده اند

  آموزش پیگیری دریافت بسته حمایتی برای کسانی که آن را نگرفته‌اند+ شماره تماس افرادی که مبالغ بسته حمایتی به حساب آنها واریز نشده است از دو طریق می‌توانند دلیل آن را پیگیری کنند. مبالغ نقدی بسته حمایتی به حساب یارانه تمام مشمولان دریافت بسته حمایتی واریز می‌شود، اما در صورت [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت