آموزش کامپیوتر

آموزش خالی کردن کش انوع مرور گرهاحل مشکل نمایش Default Website Page

حل مشکل نمایش Default Website Page در Cpanel   بسیاری از کاربران حداقل یک بار با صفحه ی Default Website Page و ریدایرکت دامنه سایت به آدرس cgi-sys/defaultwebpage.cgi روبرو شده اند. این حالت زمانی پیش می آید که شما دامنه را روی آی پی مورد دسترسی قرار میدهید که دامنه ی [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت