ابخبار سجام
چگونه از سودهای پرداخته شده سهام خود مطلع شویم؟

ثبت نام در سامانه سجام برای همگان الزامی نیست

ثبت نام در سامانه سجام برای همگان الزامی نیست بانک اول – مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت مه‌ولات گفت: متاسفانه برداشت غلط مردم از اخبار باعث شده که به دفاتر خدمات هجوم بیاورند، این در حالی است که ثبت نام در سامانه سجام برای افرادی که سهام عدالت خود را آزادسازی [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت